Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zavodu za borbu protiv bolesti ovisnosti umjesto dasadašnjih 540.000 za narednu godinu 300.000KM

Prema Nacrtu budžeta Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) za 2012. godinu, upola je umanjen transfer prema Zavodu za borbu protiv bolesti ovisnosti. “Sa ovogodišnjih 540.000 KM iz kantonalnog budžeta, sredstva za narednu godinu iznose svega 300.000 KM, što bi moglo dovesti u pitanje dostignuti nivo u pogledu obima i kvaliteta usluga”, upozorio je direktor Zavoda Ahmed Ćerim.

Ćerim je izrazio optimizam u pogledu moguće korekcije planirane budžetske stavke za Zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti, a kao najrealnije rješenje vidi veće učešće kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ovakvu solucija nagovijestila je i ministrica finansija ZDK Amra Babić, dodajući da će se o tome razgovarati.