Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pošumljavanje i u Visokom

U sklopu aktivnosti obilježavanja Međunarodne godine šuma Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona planirala je u saradnji sa Šumskoprivrednim društvom Zeničko-dobojskog kantona doo Zavidovići provesti zajedničku akciju pošumljavanja. Naime, zaposlenici pomenute dvije institucije provesće akciju pošumljavanja na devet lokacija raspoređenih širom kantona, a kojom će biti obuhvaćena površina od oko 20 hektara šumskih zemljišta. Prilikom obilježavanja Međunarodne godine šuma želi se naglasiti važnost održivog gospodarenja šumama kao potrebnom temelju svih ljudskih aktivnosti.
Pošumljavanje u sklopu ove akcije će biti organizirano na području Zenice, Olova, Vareša, Visokog, Kaknja, Žepča, Zavidovića, Maglaja i Tešnja.