Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pokriveno cijelo područje ZDK-a

Ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona Miroslav Penko uručio je u kabinetu premijera ZDK-a Seni Hatibović povelju o imenovanju u notara. Hatibović je ranije bila uposlena u Konkurencijskom vijeću BiH, a posao notara obavljat će za područje općine Olovo. Iako je ispunio zahtjeve tražene objavljenim konkursom za notare u ZDK-u i bio pozvan da pristupi polaganju službene zakletve, Zijad Bajraktarević obavijestio je resorno kantonalno ministarstvo da je odustao od preuzimanja notarske funkcije za područje općina Tešanj, Doboj-Jug i Usora.

„Od 24 predviđena notarska mjesta, na području Zeničko-dobojskog kantona s današnjim imenovanjem  Hatibović, imamo 23 notara i pokriveno je cijelo područje kantona, znači sve općine“, izjavio je ministar Penko.

Sena Hatibović izjavila je da će građani općine Olovo njene notarske usluge moći da koriste najkasnije za 20 dana.