Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Poziv povodom “Dana bijelog štapa”

15. oktobar se u svijetu obilježava kao Dan slijepih osoba, odnosno “Dan bijelog štapa”. Prvo je priznat i počeo se obilježavati u SAD-u, 60-ih godina 20. vijeka, a zatim i u mnogim drugim državama. Prema našim saznanjima, na području opštine Visoko živi jedan broj osoba sa teškim oštećenjem ili čak sa potpunim gubitkom vida koje nisu učlanjene u Udruženje slijepih opštine Visoko. One su u veoma teškoj situaciji jer su prepušteni samo sebi ili svojim porodicama, poznanicima i susjedima na brigu, odnosno puko zbrinjavanje. Njima je istinski potrebna organizovana podrška i pomoć da se adaptiraju na uslove života, da ostvare svoja prava, da se resocijaliziraju, rehabilituju, tj. da se osposobe da obavljaju osnovne životne i radne aktivnosti i koriste neophodna pomagala, da se opismene po mogućnosti na Brajevom pismu i osposobe da koriste kompjuter i ostala informatička sredstva, kao i da se uključe u aktivnosti Udruženja i sva područja života u društvenoj zajednici.

Pozivamo naše sugrađane kojima je uslijed bolesti ili povrede teško oštećen vid da se obrate Udruženju radi učlanjivanja i obezbjeđivanja psiho-socijalne podrške i pravne pomoći. Ukoliko to iz bilo kojih razloga nisu u mogućnosti, molimo članove njihovih porodica, susjede i prijatelje da to urade za njih. Podrška i pomoć Udruženja je naročito neophodna i hitno potrebna slijepoj i slabovidnoj djeci te omladini i njihovim porodicama, kako bi se ove osobe uspješno uključivale u školovanje, postigle što je moguće bolje rezultate u učenju i svestranom ličnom razvoju.

Dragi sugrađani, mi smo tu i djelujemo više ili manje uspješno preko 60 godina na zaštiti i promovisanju interesa i prava lica oštećenog vida. Organizujemo brojne aktivnosti na pružanju psiho-socijalne podrške i pravne pomoći našim članovima, provodimo aktivnosti zadovoljavanja potreba ovih osoba na planu informisanja, edukacije, kulture, sporta i rekreacije, zabave i slično. Da bi postizali očekivane rezultate u svemu tome i popravili kvalitet življenja ove izuzetno ranjive grupe građana, potrebna nam je veća podrška lokalne zajednice, tj. nadležnih opštinskih organa i službi, kao i naših sugrađana. Svako od vas može kroz određeni oblik volonterskog rada doprinijeti. Zato kontaktirajte nas ukoliko imate važnu informaciju ili ideju vezanu za položaj osoba oštećenog vida ili se odazovete na naše pozive da nam pomognete u provođenju konkretnih aktivnosti.

Ono što je sada aktuelno, a na čemu se radi je sljedeće:

– Udruženje provodi kurseve opismenjavanja na Brajevom pismu (specijalnom tačkastom pismu za slijepe) i obuke za rad na kompjuteru za 10 slijepih osoba. Kursevi se izvode u Gradskom kinu, a nabavljena je pisaća mašina za Brajevo pismo, jedan kompjuter sa instalisanim programom za govorno očitavanje sadržaja na ekranu i navigaciju. Sredstva za ove aktivnosti su obezbijeđena kroz odgovarajući projekat koji je podržala humanitarna fondacija “Mozaik” i Svjetska banka, kao i Opština Visoko. Postoji istinska potreba da se ove aktivnosti nastave i ubuduće.

– Sačinjen je projekat podrške starijim osobama oštećenog vida, kod kojih su problemi vida nastali kasnije u životu uslijed bolesti ili povrede. Za ovaj projekat se traži podrška od potencijalnih donatora.

– Otpočele su pripreme za organizoavnje tradicionalne manifestacije “Golbal turnira Visoko 2011” u okviru kojeg će se održati takmičenje u golbalu, a pored sportista iz Visokog i ZDK-a, učestvovali bi i sportisti iz Tuzle, Sarajeva, Banja Luke te kao gosti, naši prijatelji iz Beograda i Zagreba. Uz sportske aktivnosti planiraju se i neki kulturni sadržaji muzičkog i scenskog karaktera, što sve zajedno treba da afirmiše mogućnosti i dostignuća slijepih i slabovidnih i bude podsticaj nama da učinimo nešto više i u našoj sredini.

– Podržite nas i pridružite nam se, a mi ćemo sigurno uzvratiti svojim doprinosom kao korisni članovi naše zajednice.

Predsjednik
Elmedin Jusić
udruženje slijepih opštine Visoko
Ibrahima Hodžića 3, Visoko
tel/fax: 032 737 194