Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Saopštenje za javnost

Općinski odbor A-SDA Visoko nalazi za shodno da se oglasi javnim Saoštenjem – da reagira na ponašanje Općinskog načelnika Muniba Alibegovića na 34. Sjednici Općinskog vijeća Visoko, koja je održana 08.oktobra. Razlog za regovanje nalazimo u žargonu kojim se Načelnik obraća našem vijećniku Jasminu Dlakiću, a po pitanju naše Inicijative da se izvrši revizija Općinskog budžeta, što je samo po sebi i zakonska obaveza.

SAOPŠTENJE

34. sjednica Općinskog vijeća Visoko što je održana 8. oktobra pokazala je sve slabosti ovdašnje Izvršne i Zakonodavne vlasti. Politički silnik u liku Općinskog načelnika manifestirao je kakofoniju “jezičnih igara”, ispraznih monologa kojima pokušava hipnotizirati javnost – da ga se vidi kao Premijera općine, neprikosnovenog autoriteta i jedinog legitimnog i legalnog posjednika ovdašnjih istina. Otupljujući političku i socijalnu osjetljivost svojih istomišljenika, isključujući bilo kakvu kritiku Izvršne vlasti u Visokom, pojačava animozitet i mržnju spram neistomišljenika, i na neprimjeren način određuje mjesto i ulogu opozicionih vijećnika iz manjih političkih partija. Munib Alibegović dao je sebi pravo na bahatost i samovoljno ponašanje – iznad njega nema kontrole ni zakona. Takvu poziciju mu osiguravaju vijećnici koji u vjećničkim klupama sjede zbog vlastitih ili sitnogrupaških interesa. Neshvatljivo je da prešute načelnikovo verbalno vrijeđanje kolega i  uspoređivanje vijećnika s budalama:

Dijalog je sredstvo u političkom komuniciranju, a i jedan od važnih elemenata demokratske političke kulture. Nema demokratske političke kulture bez dijaloga. Dobro uređen demokratski poredak ne može se ni izgraditi, niti funkcionisati bez dijaloga. Dijalog u politici zahteva: da se drugi sasluša pažljivo, da se prema drugom pokaže učtivost i da se drugi ravnopravno prihvati. Dijalog je stvaranje – ulazimo u razgovor s jednim mišljenjima i argumentima, a iz razgovora izlazimo s boljim argumentima i rešenjima. U dijalogu se do zajedničke istine dolazi. Dijalog je susret, a od „sresti” je i „sreća”. Općinski načelnik Visokog Munib Alibegović, kao visočki premijer, dao je sebi za pravo da Inicijativu Jasmina Dlakića o reviziji izvršenja općinskog budžeta komentira na način usporedbe s budalama.

Munib Alibegović, općinski načelnik u Visokom u kontinuitetu kroz Kolegij Općinskog vijeća Visoko i kroz sjednica Općinskog vijeća Visoko pokušava vlastitim aršinima mjeriti mjesto i ulogu pojedinih vijećnika. Koristeči se krajnje vulgarnim, ponekad i primitivnim vokabularom osporava Izborni zakon kojim je definisana pozicija vijećnika, te daje sebi za pravo da razvaguje šta i o ćemu mogu koji vijećnici da diskutiraju ili da se interesiraju.

Politička nekultura koju manifestira Munib Alibegović nema opravdanja. Zabrinjava tolerantnost vijećnika koji takvu praksu tolerišu.

Predsjednik OO A-SDA Visoko

Visoko: 11.10.2011. godina
Arif Hasić