Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Četverosatna rasprava o inicijativama i vijećničkim pitanjima

Subotnja, 34. sjednica Opštinskog vijeća Visoko ponovo je ličila na svoje prethodne, barem kada je njen početak u pitanju. Naime, kao što je to dakle običaj posljednjih nekoliko sjednica, vijećnici najviše vremena provedu na tački koja se tiče vijećničkih pitanja i inicijativa, pa je tako ovoga puta ta tačka zaključena tek nakon četverosatne rasprave. Zvuči pomalo nevjerovatno da se na tačku koja inače ne bi trebala uzimati mnogo vremena, troši toliko vremena i unosi velika doza nervoze, kao da je predizborna kampanja već počela. Raspravljalo se o nekoliko inicijativa, pa su tako usvojene one koje su ticale uvrštavanja tačaka o realizaciji projekta gradskog kolektora i vodozahvata Haluge, kao i o provođenju prostornog plana u Šarenim Hanovima, koju je predložio vijećnik Jasmin Dlakić, čije pak inicijative o radu Komisije za prigovore, predstavke i prijedloge, te uvrštavanje tačke koja bi govorila o Informaciji o reviziji budžeta u 2010. godini, nisu dobile potrebnu većinu u OV Visoko.

Opštinsko vijeće Visoko je na 34. sjednici usvojilo inicijativu o uspostavljanju statusa Javne ustanove “Galerija Likum '76”, koju je podnijelo Udruženje građana likovnih umjetnika iz Visokog, pod uslovom da finansiranje svih obaveza prema uposlenim radnicima prihvati Vlada ZDK-a, kao što finansira i druge Javne ustanove. Rad Ustanove i Udruženja, Opština Visoko će podržavati u okviru postojećih planiranih budžetskih sredstava.

Sjednici su prisustvovali i predstavnici Federalne i Kantonalne agencije za privatizaciju, koji su vijećnicima predstavili informacije o procesu privatizacije na području opštine Visoko u 2010. godini i rezultate privatizacije iz prethodnih godina te informaciju o privatizaciji “KTK Visoko” d.d. Visoko. Osim toga, odgovarali su na brojna pitanja vijećnika koja su se u najvećoj mjeri ticala vlasničkog kapitala JP “Veterinarska stanica” Visoko, za što su čelni ljudi agencije istakli da on ne može biti promijenjen sve dok se ne utvrdi početni bilans preduzeća.
Vijećnici su usvojili i Izvještaj o izvršenju budžeta i vanbudžetskih sredstava opštine Visoko u provoj polovini 2011. godine, kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima opštine Visoko. Osim toga, usvojeni su i Prijedlozi Statuta, Etičkog kodeksa te odluke o proširenju i usklađivanju djelatnosti JKP “Visočica”, a na doradu su vraćene slične stvari koji su se ticale JKP “Gradska groblja”, kao i Prijedlog odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o promjeni oblika JP “Veterinarska stanica”. Na samom kraju još jedne maratonske sjednice, usvojena je Informacija o radu i aktivnostima Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK-a – Odjeljenje Visoko za 2010. godinu, s tim da se uputi urgencija Vladi FBiH da se što hitnije uvede Zakon o šumama.

Na posljednjoj sjednici svečanu izjavu dala je nova vijećnica Irma Jusufbegović, koja je na to mjesto došla umjesto Senada Karavdića, sa liste političkog subjekta SDA, inače aktuelnog zastupnika u Skupštini Ze-do kantona.

(N.K.)