Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dinka Omanović pita da li je moralno biti direktor JU”Dom zdravlja sa poliklinikom” te obavljati privatno praksu u ginekološko-akušerskoj ordinaciji?

Pravilnikom  o uvjetima  za rad  zdravstvenih radnika  izvan punog radnog vremena FBiH  donešenim od strane Federalnog ministra zdravstva  br:01-37-8190/04 od  07.12.2004. u članovima 3 i 4 tačno je naveden način na koji zdravstveni radnici  mogu  raditi  van punog radnog vremena .Moje pitanje glasi:

Da li je moralno  i etički  provođenje  ovog pravilnika  pogotovo čl.3 i čl. 4  a  vezano  za  istovremeno  obavljanje  javne funkcije  direktora JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“  Visoko ,  doktora  ginekologa  u JU“Dom zdravlja sa poliklinikom“ Visoko ,  te obavljanje privatne prakse u ginekološko-akušerskoj ordinaciji  dr.Šahinović   u kojoj je vlasnica ista osoba? Ujedno tražim tumačenje od strane Federalnog ministra zdravstva  Pravilnika o  uvjetima za rad zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena  FBiH na način da obrazložite  da li se  članovi 2. I 3. pomenutog pravilnika   odnose i na direktore   domova  zdravlja  u FBiH  i ko njima daje saglasnost za obavljanje poslova izvan punog radnog vremena.

 

Pitanje  upučujem:

Upravni  odbor  JU „Dom zdravlja sa poliklinikom“  Visoko

Ministarstvu zdravstva  ZE-DO kantona

Kantonalnoj  upravi za inspekcijske poslove

Federalnom ministru zdravstva