Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sad je ostalo samo da vidimo ko će biti novi korisnik budžeta ako Vlada ZDK prihvati finansiranje

UGLU “Likum” uputilo je Inicijativu o uspostavljanju statusa Javne ustanove za Galeriju “Likum '76” koja je od osnivanja 1976. godine i radila kao Javna ustanova i finansirala se iz tadašnjeg SIZ-a. U tom periodu imala je jedno zaposleno lice kao kustosa sa punim radnim vremenom i pokriće troškova za manipulatora u vrijednosti pola radnog vremena.  “Likum” je na ovaj način funkcionirao do početka agresije na BiH, da bi nakon toga postao “Udruženje građana”. Istina jedno vrijeme je Općina tretirala “Likum” na način da je imala jednu zaposlenu osobu koja je primala plaću kao općinski uposlenik, da bi donošenjem nekih novih zakonskih regulativa i ta mogućnost prestala.

Na Inicijativu poslanu Općinskom vijeću od 16.03.2011. godine načelnik Općine Visoko Munib Alibegović dao je mišljenje na inicijativu UGLU “Likum '76” Visoko u kojem stoji:

– Podržava se inicijativa za uspostavljanje statusa Javne ustanove Galerija “Likum 76”, dostavljena od Udruženja građana likovnih umjetnika Visoko, pod uslovom da finansiranje svih obaveza prema uposlenim radnicima prihvati Vlada ZDK, kao što finansira i druge Javne ustanove. Rad Ustanove i Udruženja Općina će podržavati u okviru planiranih budžetskih sredstava. Obaveza Ustanove i Udruženja je da naknadno definišu postojanje i rad Udruženja, kao i međusobnu saradnju.

OPĆINSKI NAČELNIK

Munib Alibegović