Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sapštenje za javnost

Forum mladih SDPBIH OO Visoko želi informisati javnost, posebno studente o akciji SDPBIH pokrenutoj na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Kao što je poznato nomeklatura zanimanja unutar zakona BiH ne priznaje VII stepen stručne spreme (VSS) studentima koji su okončali studij po bolonjskim prinicipima. Postoje razne nejasnoće unutar akata vezanih za definiranje pravila o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja. U praksi, diploma Bolonjskog procesa nerijetko se smatra kao VŠS, što zapravo eliminiše postojanje VII stepena stručne spreme za većinu studenata koji su studij zavrsili po Bolonjskom procesu, jer priznaje samo VI stepen bachelor (završene 3 godine studija po Bolonji) i VII-2 stepen master (magisterij – završenih 5 godina studija), što evidentno utiče na šanse zaposlenja svakog pojedinca koji konkuriše za posao sa diplomom Bolonjskog procesa.

Kako bi se zaustavila diskiriminacija zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Jasmina Zubić, zajedno sa par poslanika iz reda Socijaldemokratske partije BiH, predložili su na Klubu zastpnika SDP-a da se pokrenete ovo pitanje. Klub zastupnika SDP-a potom je podnio inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o nomenklaturi zanimanja.

Cilj ove inicijative jeste:

1. Zaustaviti diskriminaciju akademski obrazovanih građana koji zbog propusta u zakonskim aktima nemaju jednake šanse konkurisanja za posao jer isti zakon njihove diplome ne registruje kao legitiman dokaz visoke stručne spreme.

 

2. Uvesti u nomenklaturu zanimanja diplome studenata koji su diplomirali po Bolonjskom procesu studiranja, te ih tako izjednačiti sa diplomama studenata koji su diplomirali unutar starog režima u kontekstu stručne spreme.

 

Nadamo se da će zastupnici drugih političkih opcija imati sluha za probleme mladih, akademski obrazovanih, građana koji su diplomirali unutar Bolonjskog procesa, te glasati za  Zakon o izmjeni i dopuni zakona o nomenklaturi zvanja i tako konačno zaustaviti diskriminaciju.

 

FOM SDPBIH OO Visoko