Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održana tribina “Zapošljavanje mladih danas – izazov za budućnost”

Suorganizatori tribine u čijem su radu učestvovali predstavnici resornog kantonalnog ministarstva, Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, općinske službe za zapošljavanje, udruženja i asocijacija mladih, predstavnici studenata, Udruženje za socijalni, kulturni i kreativni razvoj ZORA iz Zenice, te kantonalna zastupnica i članica komisije za mlade Zeničko – dobojskog kantona Meldina Ugarak ovom prilikom mladima su približili problematiku o ovom pitanju. Cilj tribine je bio  da se pokuša dati odgovor na rastući problem nezaposlenosti mladih, odliv kadrova i odlazak mladih iz Zenice i drugih općina Zeničko-dobojskog kantona.

Činjenica da je na području Zeničko-dobojskog kantona 58% mladih nezaposleno, te da većina mladih radi poslove za koje nisu kvalificirani i da obrazovni sistem nije usklađen samo su neke od prepreka s kojima se suočava Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog  kantona. Poručeno je da je u procesu ekonomske krize potrebno izraditi strategiju za zapošljavanje kako bi se lakše i efikasnije ublažile posljedice koje se osjete. Konstatovano je da Bosna i Hercegovina mora unaprijediti proces zapošljavanja mladih i da reforme koje se provode nisu potrebne samo za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju nego i za bolji i brži oporavak naše zemlje od tranzicijskog perioda.

U razvijenim zemljama se problem nezaposlenosti mladih rješava tako da se otvaraju nova radna mjesta – naglasio je Nihad Pašalić, direktor Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i dodao da kod nas u Bosni i Hercegovini generalno ne postoji spremnost za rad u bilo kojem drugom sektoru, a da to nije javni sektor. Zbog nebrige države za mladima svoju sigurnost većina vidi samo kao budžetski korisnik i to je danas glavni favorit pri zapošljavanju. U Bosni i Hercegovini kako ne postoji razvijen proces zapošljavanja, u tom smislu je kulminacija problema svakim danom sve veća. Bosna i Hercegovina danas ne razvija novi privredni sektor, a strana ulaganja u našu zemlju sve su manja. Pašalić je naglasio da se na tržištu rada traži jedna radna snaga, a da zavodi za zapošljavanje posjeduju sasvim drugu obrazovnu strukturu. Za njega je ovo ključni problem, jer u našoj zemlji kao i većina drugih procesa koji nisu usaglašeni postoji i obrazovni sektor koji ne prati tržište rada.

Oko 60 mladih iz svih općina Zeničko-dobojskog kantona imalo je priliku da razgovara o svom problemu i problemu mladih iz sredine iz koje dolaze. Najveći problemi s kojim se mladi danas susreću su oni problemi koji su vezani za poslove u prosvjeti i ne tako rijetko za prekvalifikaciju za određeno radno mjesto. Evidentiran je sve češći odlazak mladih kadrova, ali i dodatno usavršavanju u nadi da će lakše doći do posla, međutim prekvalifikacija i netolerantan odnos čelnika određenih institucija samo je jedna prepreka koja se postavlja pred mlade i  koja mlade čine depresivnim i daje im vjetar u leđa da napuste našu zemlju starom narodnom ”Trbuhom za kruhom”.

Mladi su imali priliku da diskutuju sa, pored domaćina Jasmina Imamovića, predsjednika zeničke Općinske komisije za mlade, Nihadom Pašalićem, direktorom Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, Merse Kruško iz zeničke službe za zapošljavanje, Meldinom Ugarak, kantonalnom zastupnicom, Anitom Palavrom, Igorom Matanićem i sa načelnikom općine Kakanj gospodinom Mensurom Jašarspahićem. Ovom prilikom načelnik Kaknja gospodin Jašarspahić je dao podršku radu komisije i mlade ohrabrio u njihovoj borbi za ostvarivanje prava pri zapošljavanju.

Komisija za mlade u proteklom periodu posjetila je općinu Olovo i Vareš, te sa predstavnicima ovih općina razgovarala o problemu mladih, a naredna stanica je općina Breza i Visoko. Ova posjeta se može očekivati već sljedeće sedmice.

Dževad Fejzić, sekretar AM SDA Visoko