Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Medicinari iz ZDK nadomak štrajku

Zbog nepoštivanja odredbi Kolektivnog ugovora potpisanog 1. jula 2007. godine Nazavisni strukovni sindikat radnika uposlenika u zdravstvu Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) najavio je danas kako postoji mogućnost stupanja u ganeralni štrajk.

Predsjednik ovog Sindikata dr. Omer Hadžiradončić rekao je kako će prije donošenja odluke o štrajku zahtjevi zdravstvenih radnika biti dostavljeni Vladi i Ministarstvu za zdravstvo ZDK-a.

„Tražimo poštivanje svih odredbi Kolektivnog ugovora, a prije svega člana 32. koji poslodavca obavezuje na tromjesečni obračun porasta troškova života i za isti procenat povećanje plaća zaposlenika. Prema tome naš je zahtjev da se satnica sa 2 KM poveća na 3,2 KM, kao i da topli obrok bude 8 KM, a ne kao sada 5 ili 6 KM“ – izjavio je Hadžiradončić, koji je istakao da zdravstveni radnici u ZDK-a regrese nisu dobili posljednjih nekoliko godina.

Prema statističkim podacima plaće oko 3.200 zdravstvenih radnika u ovom kantonu prosječno iznose 946 KM, s čim se u Sindikatu ne slažu, što pravdaju činjenicom da u ovaj prosjek ulaze i plaće direktora zdravstvenih ustanova – domova zdravlja, koje iznose i do 7.000 KM.