Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 34. sjednice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona pod predsjedavanjem premijera Fikreta Plevljaka, na jučer održanoj sjednici raspravljala je o Informaciji koja govori o stanju u oblasti branilačko-invalidske zaštite, a u kojoj je dat pregled stanja u oblasti zaštite branilaca i članova njihovih porodica na području kantona. Iz pomenute Informacije vidljivo je da su na području našeg kantona branioci, porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi  i članovi njihovih porodica ostvarili brojna prava po raznim osnovama, ali je činjenica da ove kategorije stanovništva, dijeleći sudbinu ostatka populacije u FBiH, imaju  i dalje nisku stopu zaposlenosti te jednim dijelom neriješeno stambeno pitanje. Ova Informacija bit će na jednoj od narednih sjednica razmatrana i na Skupštini kantona.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice sačinilo je Izvještaj o namjenskoj potrošnji sredstava u prvom polugodištu 2011. godine, koji je Vlada prihvatila. Prema ovom Izvještaju, najveći transferi od januara do kraja juna ove godine upućeni su ka najosjetljivijim populacijama: porodiljama – 3,5 miliona KM, zatim za smještaj osoba u stanju socijalne potrebe u ustanove socijalne zaštite – 2,1 milion KM, a za dodatak na djecu – 1,6 miliona KM. Na ovoj sjednici također je odobrena redovna tranša za finansiranje Dnevnog centra za djecu s posebnim potrebama u Maglaju za period oktobar-decembar 2011. godine u iznosu od 33.761 KM. Odobreno je  i 10.000 KM  za prijevoz učenika iz povratničkih naselja sa područja Općine Sokolac.

Press služba ZDK