Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ministar MUP-a ZDK u posjeti PU Visoko

Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Delić Rifat je sa policijskim komesarom Bečirović Fahrudinom, 13.septembra 2011. godine, posjetio Policijsku upravu II u Visokom,  gdje je održan radni sastanak na kojem su ministar i policijski komesar informisani od strane načelnika Policijske uprave II Ramović Šerifa i komandira Policijske stanice Visoko Omanović Edhema o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji na području koje je u nadležnosti ove policijske uprave.

Tom prilikom konstatovano je da na području ove policijske uprave nisu zabilježeni veći sigurnosni problemi, te da je stvaranju povoljne bezbjednosne situacije, uz redovne mjere koje se kontinuirano poduzimaju od strane policijskih službenika, naročito doprinijelo postupanje po Operativnom planu, koji je donesen na nivou Uprave policije i kojim planom su predviđene posebne mjere i radnje na poboljšanju sigurnosnog stanja na području Ze-do kantona  i koji je osnova za određene aktivnosti koje policijski službenici Uprave policije provode u toku 2011. godine.

Na održanom sastanku su prisustvovali i komandiri Policije stanice Breza i Policijske stanice Kakanj, koji su  informisali prisutne o sigurnosnoj situaciji na područjima u nadležnosti istih.

Pored analiziranja postignutih rezultata u kontekstu redovnih aktivnosti kao i aktivnosti po zavedenim operativnim akcijama, razgovaralo se o saradnji sa drugim istitucijama i organima, sa posebnim akcentom na lokalne vlasti, gdje je donesen zaključak da se svakodnevnim kontaktima i zajedničkim aktivnostima, prvenstveno na nivou načelnika i komandira, mora unapređivati i poboljšavati saradnja sa lokalnom zajednicom te produbljivati partnerski odnos sa članovima zajednice.

Na kraju je sigurnosna situacija na području općine Visoko ocijenjena  zadovoljavajućom, uprkos teškoj ekonomskoj situaciji i velikom procentu nezaposlenog stanovništva. Također je istaknuta dosadašnja dobra saradnja s općinskim vlastima i drugim subjektima u društvu, te je najavljen niz aktivnosti koje bi se trebale poduzimati u narednom periodu u cilju unapređenja sigurnosnog stanja na području Ze-do kantona i stvaranja sigurnog ambijenta za sve građane općine Visoko.

URED POLICIJSKOG KOMESARA