Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Lopovi”

Da je sveopšta situacija na društvenom planu u Visokom zaista došla na sam rub do socijalnih nemira potvrđuje i smjelost pojedinca, ili više njih, da na ulazu u zgradu Općine Visoko/Općinsko pravobranilaštvo na zvaničnoj ploči koja označava o kojoj se ustanovi radi dopišu mini grafit sa jasnom porukom “lopovi”. Ovo nije prvi put da se …


Komentar premijera ZDK na najavu štrajka policije

– Mi bismo bili presretni kada bismo svim građanima ovog kantona mogli dati prava iz radnog odnosa, koja bi po tim zakonima trebali dobiti i policijski službenici i ostali radnici organa uprave, ali jednostavno ti zakoni bar za ZDK nisu realni, izjavio je danas premijer kantona Fikret Plevljak, komentarišući najavu Sindikata policije kantonalnog MUP-a o …
Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 34. sjednice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona pod predsjedavanjem premijera Fikreta Plevljaka, na jučer održanoj sjednici raspravljala je o Informaciji koja govori o stanju u oblasti branilačko-invalidske zaštite, a u kojoj je dat pregled stanja u oblasti zaštite branilaca i članova njihovih porodica na području kantona. Iz pomenute Informacije vidljivo je da su na području našeg kantona branioci, porodice …


Ministar MUP-a ZDK u posjeti PU Visoko

Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Delić Rifat je sa policijskim komesarom Bečirović Fahrudinom, 13.septembra 2011. godine, posjetio Policijsku upravu II u Visokom,  gdje je održan radni sastanak na kojem su ministar i policijski komesar informisani od strane načelnika Policijske uprave II Ramović Šerifa i komandira Policijske stanice Visoko Omanović Edhema o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji na …