Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Otvoreno karate prvenstvo “Visoko 2011”

Otvoreni karate kup bit će održan 10.09. u KSC “Mladost” Visoko sa početkom u 10.00 sati, a sve povodom Dana općine Visoko (29. august). Cilj ovog kup-a je okupiti što kvalitetnije karatiste iz Bosne i Hercegovine i inozemstva radi sportskog takmičenja i prvenstveno druženja i upoznavanja mladih iz različitih sredina. Takvim sportskim druženjem nadamo se doprinijeti boljem razumijevanju stanovnika iz različitih regionalnih i kulturoloških sredina.

Predmet: Poziv za učešće na  4. Otvoreno karate prvenstvo „Visoko 2011“

Generalni pokrovitelj:

Općina Visoko i općinski načelnik gosp. Munib Alibegović

Tehnički organizator:

Karate klub ”Visoko” – Visoko

Mjesto održavanja:

Takmičenje će se održati u Visokom – KSC „Mladost“, 10. septembar 2011. godine (subota).

Opći uslovi:

Takmičari su obavezni nositi zaštitnu opremu, te imati osiguranje i ljekarski pregled, kao i budo pasoš za dokaz identiteta.

Pravila:

Kate i kumite prema WTFSKF pravilima. Borbe do jednog poena (Shobu Ipon), a kate sistem zastavica.

Discipline:

Kate, Kumite, Kihon-Ippon, Jiyu Ippon Kumite, Ko-Go, pojedinačno i ekipno.

Prijave i informacije:

– prijavni list poslati:

tel/fax: +387 32 730 470; e-mail: tkabih@gmail.com;

– informacije: Nusret Građan +387 62 243 370

Takmičarska taksa:

–  jedna disciplina      15 KM

– dvije discipline        20 KM

– tri discipline           25 KM

– kate ekipno            20 KM

– borbe ekipno         25 KM

Napomena: Treća disciplina je za takmičare koji rade kate, borbe i Ko-Go kumite.

Ekipe dobivaju 10% od kotizacije.

Delegiranje sudaca:

Na takmičenju će suditi sudije delegirane ispred TKA BiH. Obavezna je sudačka uniforma (kimona+hakama).

Rok prijave:

Zadnji rok prijave je  8. septembar 2011.g. do 20.00 sati (četvrtak).

Program:

08.00 – 09.00 Potvrda prijava, uplate;

09.00 – 09.30 Trenerski i sudijski brifing (obavezno prisustvo svih trenera i sudija);

10.00 – 13.00 Svečano otvaranje; eliminacije, finale i dodjela priznanja (kate

pojedinačno i ekipno);

13.00 – 14.00 Eliminacije i finale borbe pojedinačno i ekipno;

14.00 – 15.00 Pauza;

15.00 Nastavak takmičenja i dodjela priznanja za borbe;

PROPOZICIJE TAKMIČENJA – PRAVILA WTFSKF

Borbe:

– Borbe traju 2 minuta do 1 ippona (2 wazzari-ja)

 

Kate: Razvrstano po grupama

 

– Taikyoko Shodan, Heian 1,2,3,4,5, Bassai-Dai, Jiion, Kanku-Dai, Enpi, ostale majstorske kate

– Kate se rade pojedinačno i ekipno.

– 2004-2005.   Heian 1-2-3-4-5

– 2003-2002.  Heian 1-2-3-4-5, Heian Oi-Kumi, Bassai-Dai

– 2001-2000.   Heian 1-2-3-4-5, Heian Oi-Kumi, Bassai-Dai, Kanku-Dai

– 1998-1999.   Heian 1-2-3-4-5, Heian Oi-Kumi, Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion

– 1997. i stariji rade učeničke i majstorske kate po izboru.

– I nivo može ponavljati istu katu, ali ne zaredom (npr.H,Shodan-H.Nidan-H shodan H Nidan…)

– II nivo ne mogu ponavljati kate.

Jiy-ippon kumite: Kizami-Tsuki-JoDan, Oi-Tsuki-JoDan, Kizami Tsuki Gyaku-Tsuki

ChuDan, Mae-Geri-ChuDan, Mawashi-Geri- JoDan, Uraken-Uchi-JoDan

Odbrana: Blokovi po izboru sa kontra napadom : Gyaku-Tsuki

Kihon ippon: Napad : Kizami–Tsuki–JoDan, Oi–Tsuki–JoDan, Gyaku–

Tsuki–ChuDan, Mae–Geri–ChuDan, Mawashi-Geri– JoDan.

Odbrana : Blokovi po izboru sa kontranapadom Gyaku–Tsuki

Finale : Renzoku-Kogeki-Waza :Kizami-Tsuki-JoDan, Mawashi-Geri-JoDan, Uraken-Uchi-JoDan, Gyaku-Tsuki-ChuDan

Ko – Go kumite: Napad : Tri napada po izboru

Odbrana : Blokovi po izboru sa kontranapadom