Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kaknju najviše sredstva od koncesionih naknada

Prema informaciji o koncesijama u prošloj godini, koju se sačinilo Ministarstvo za privredu ZDK, najveći dio naplaćenih naknada za eksploatacije mineralnih resursa uplaćuje se Općini Kakanj, jer se na području ove zajednice vrši i ubjedljivo najveća eksploatacija mineralnih resursa.

Od svih firmi u ZDK “kakanjski eksploatatori mineralnih resursa” uplaćuju i najveće iznose koncesionih naknada, tako je u 2010.godini “Tvornica cementa Kakanj” izvršila uplatu od 439.067 KM, dok je kakanjski “Trgošped” izvršio uplatu 208.266 KM na ime koncesionih naknada.

Sve koncesione naknade uplaćuju se u budžet ZDK, a naknadno se vrši alokacija sredstava prema općinama, prema odnosu da se dio od 70 posto prikupljenih sredstava vraća u općinske budžete na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a 30 posto koristi za druge potrebe budžeta Kantona. Na ime koncestonih naknada Općini Kakanj su za prošlu godinu alocirana sredstva u iznosu od 395.590 KM, dok je alokacija prema drugim općinama ZDK bila puno manja.

Općini Olovo alocirano je 19.250 KM, Varešu 45.132 KM, Visokom 11.907 KM, Zavidovićima 26.250 KM, dok prema općinama Tešanj i Breza nije bilo alokacije sredstava.

Sredstva koja se daju općinama, u kojima se vrši eksploatacija čvrstih mineralnih resursa, troše se prema individualnim programima za svaku općinu, a općinske službe su obavezne da dostave informaciju Ministarstvu za privredu ZDK o realiziranim programima u prethodnoj godini iz ovih budžetski sredstava.

Na kraju da napomenemo da je u proteklim godinama najveći iznos koncesionih naknada ostvaren je na teritoriji općine Kakanj i od od 2005. do 2009. godine alocirano je ukupno 1,762.972 KM, općini Breza alocirano je 178.788 KM, Olovu 16.500 KM, Visokom 62.857 KM, Varešu 294.621 KM, Zavidovićima 119.580 KM i općini Tešanj 5.000 KM.

(ZEDA)