Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Aktivnosti Komisije za mlade Skupštine ZDK

Komisija za mlade Skupštine ZDK, obilaskom općina Vareš i Olovo tokom jula, započela je posjete planirane svim općinama na prostoru ovog kantona, koje će se, nakon godišnjih odmora, uskoro i nastaviti.
– “Sve ovo u cilju je skeniranja najčešćih problema mladih, u čijem rješavanju može pomoći kantonalna komisija za mlade”, kaže njen potpredsjednik Jasmin Imamović, navodeći da su već prilikom prvih posjeta uočili određena nepoštivanja federalnog Zakona o mladima, donesenog prošle godine.
Govoreći o ostalim planiranim aktivnostima ove Komisije gopodin Imamović najavljuje za desetak dana, zajedno sa općinskom Komisijom za mlade i jednom od zeničkih nevladinih organizacija, održavanje javne tribine o zapošljavanju, zatim potpisivanje memoranduma o saradnji s Civitasom, te organizaciju edukativnih seminara, tokom kojih će mlade obučavati o složenoj proceduri tehničkog pisanja projekata za evropske pristupne fondove.
– “Posjetit ćemo i Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova, a u planiranim razgovorima u Kantonalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku tražićemo ranije pokrenuto pitanje rješavanja problema diplomiranih socijalnih padagoga, koji zbog nedostataka u sistematizacijama radnih mjesta ne mogu realizovati svoj pripravnički staž”, ističe potpredsjednik Komisije za mlade Skupštine ZDK.