Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kantonalna vlada odbila prijedlog Parlamenta o participaciji u zdravstvu

Kantonalna vlada u cjelosti odbila prijedlog Parlamenta o participaciji u zdravstvu  – U ZDK po starom. Vlada Zeničko-dobojskog kantona  u potpunosti je odbacila usklađivanje odluke o participaciji usluga o zdravstvu sa novom odlukom koju je u kantone uputila Federalna vlada. Ministrica zdravstva Senka Balorda je kazala da je prijedlog odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvenih usluga i zaštite na području Kantona trebao biti sačinjen na osnovu osnovnog paketa zdravstvenih prava koji je usvojen u Parlamentu Federacije BiH u skladu sa zakonom, ali ga je Vlada ZDK u potpunosti odbacila iz više razloga.

Ona je naglasila da je tačkom 4. ove odluke predviđeno da Vlade kantona na osnovu prijedloga resornog ministra mogu odrediti niže iznose participacije od onih koje nudi prijedlog odluke.    
„U odnosu na do sada važeću odluku nova rješenja u prijedlogu federalne odluke su prema mišljenju članova Vlade ZDK išla na štetu nekim dosadašnjim korisnicima čime bi neki izgubili pravo na zdravstvenu zaštitu, a nekima bi, za razliku od dosadašnjeg načina, bila uvedena participacija“, izjavila je Balorda.

Među primjere ministrica zdravstva ZDK izdvaja da se u novoj odluci o plaćanju participacije izuzimaju ratni vojni invalidi s procentom od 60 i više posto invalidnosti. Do sada se izuzeće odnosilo za one od preko 40 posto invalidnosti. U ovoj odluci penzioneri s minimalnom penzijom oslobođeni su od plaćanja participacije, za razliku od važeće odluke u kojoj su svi penzioneri i članovi njihovih porodica oslobođeni plaćanja participacije bez obzira na visinu penzije. Korisnici socijalne zaštite i članovi njihovih porodica koji primaju stalnu novčanu pomoć prema važećoj odluci oslobođeni su participacije, dok su u novoj odluci od plaćanja participacije oslobođena samo lica koja tu zaštitu koriste, dok članovi njihovih porodica nemaju na to pravo.

Nezaposleni koji su prijavljeni na biro za zapošljavanje zadržavaju pravo na liječenje bez participacije, dok je to po novoj odluci za članove njihovih porodica ukinuto. Nova odluka ne izuzima participacije ni osobe koje su nesposobne za samostalni život i rad, raseljene osobe, slijepe osobe, invalidne osobe i demobilisani borci prijavljeni na zavod za zapošljavanje.

Dalje, novom odlukom nisu oslobođeni ni osiguranici koji koriste hitnu medicinsku pomoć, što znači da bi se primjenom ove odluke u Kantonu svaki odlazak u Hitnu pomoć morao plaćati. Dodatnog plaćanja ne bi bila oslobođena ni lica oboljela od akutnih hroničnih bolesti kojima je ugrožen život, lica s povredama na radu i profesionalno oboljeli, lica za koja je obavezna imunizacija, logoraši koji su status stekli na osnovu certifikata Crvenog krsta/Crvenog križa.

Zbog toga je Vlada ZDK odlučila da se nova odluka iz Federalnog parlamenta neće primjeniti u ovom dijelu Federacije.

„Participacija u svom iznosu i obuhvaćenim kategorijama u ZDK ostaje ista kao do sada“, kaže dr. Senka Balorda i izražava uvjerenje da će participacija, bar što se tiče ZDK, uskoro biti smanjena, ali i izjednačena u cijelom Kantonu.

(www.zenicablog.com)