Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

FOTO: Do narednog ljeta gradnja Centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Visokom

Još jedan  primjer projekta saradnje vladinog i nevladinog sektora će implementirati Vlada Zeničko-dobojskog kantona – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Općina Visoko, Udruženje Humanost – societas humanitatis Zenica, njemačka humanitarna organizacija Terra Tech iz Marburga kao administrativni i Lebenshilfe Plauen gGmbH kao stručni partner.

Ciljna grupa Centra su osobe s posebnim potrebama s područja općina Breza, Kakanj, Olovo, Vareš i Visoko, i to: djeca i mladi školskog uzrasta koji zbog svojih posebnih potreba ne mogu pohađati redovnu školu, te odrasle osobe s posebnim potrebama koje nisu osposobljene za rad. Korisnicima školskog uzrasta Centar će pružati usluge individualnog terapijskog i grupnog odgojno-obrazovnog rada, dok će odraslim osobama omogućiti doedukaciju, rehabilitaciju i osposobljavanje za rad.

U finansiranju projekta učestvovat će: Minisitarstvo za privrednu saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke putem HO Terra Tech i Udruženja Humanost sa 1.173.498 KM, Vlada Zeničko-dobojskog kantona sa 150.000 KM, Općina Visoko sa 175.000 KM (na ime obezbjeđivanja placa za izgradnju, obezbjeđivanja potrebne dokumentacije i priključka objekta na infrasturkturu) te njemačka organizacija „Bild hilft e.V.“ putem Udruženja Humanost sa oko 60.630 KM.

Izgradnja Centra bi trebala trajati od septembra 2011. do ljeta 2012. godine. Otvorenje Centra planirano je za septembar 2012. godine. Lokacija je u naselju Dobrinje na području općine Visoko.

O obezbjeđivanju održivosti projekta ovom prilikom će se potpisati Protokol između Vlade ZDK, nadležnih općina (Breza, Kakanj, Olovo, Vareš i Visoko) i Udruženja Humanost. Protokol predviđa da tokom pilotne faze implementacije projekta, koja bi trajala od septembra 2012. do septembra 2014. godine, Kanton i općine finansiraju 60% rada Centra, dok bi preostalih 40% finansirali strani donatori. Nakon završetka pilotne faze lokalne strukture bi trebale u potpunosti preuzeti finansiranje rada Centra kao što je to bio slučaj i s Dnevnim centrom za djecu s posebnim potrebama u Maglaju i Centrom za rani podsticaj razvoja i ranu intervenciju za djecu s posebnim potrebama u Zenici.

Ceremoniji potpisivanja Ugovora o izgradnji su prisustvovali: Ulrike Maria Knotz, ambasadorica SR Njemačke u BiH, Fikret Plevljak, premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Mirko Trifunović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, Raif Seferović, ministar za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline ZDK, načelnici općina Breza, Kakanj, Olovo, Vareš i Visoko te predstavnici Udruženja Humanost.

{joomplucat:202 limit=18|columns=3}