Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Hasan Hasić imenovan za izvršnog direktora

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Šumsko privredno društvo Zeničko–dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići donio je odluku o konačnom imenovanju na period od četiri godine članova Uprave ovog preduzeća. Dosadašnji v.d. direktora Mirzet Kopić imenovan je za direktora u narednom četverogodišnjem periodu, kao i Smail Džonlagić za izvršnog direktora za tehničke poslove i Miroslav Tadić za izvršnog direktora za pravne poslove.

Hasan Hasić imenovan je za izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove na kraći period do 60 dana, počevši od 01. septembra 2011. godine.

Nadzorni odbor ŠPD ZDK usvojio je Izvještaj o poslovanju za prvih šest mjeseci 2011. godine.