Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Je li vam ispravna registracija?

Obavještavamo javnost da će policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u danima predstojećeg vikenda, 06.08. i 07.08.2011. godine, u vremenskom periodu od 08,00 do 24,00 sati, poduzimati akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu važnosti registracije motornih i priključnih vozila. Pored redovnih saobraćajnih patrola koje će biti angažovane na provođenju ove akcije kontrolu će vršiti i dodatne patrole u ruralnim područjima i na lokalnim putevima koji povezuju sela i prigradska naselja sa gradom. Aktivnosti policijskih službenika u naznačenoj akciji biće usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema vozačima za koje se utvrdi da su počinili navedene prekršaje, te će se sankcionisati počinioci i drugih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na cestama u BiH. Takođe, shodno Zakonu o policijskim službenicima Ze-do kantona, vršiće se pregledi vozila u cilju pronalaska predmeta koji potiču iz izvršenog krivičnog djela, predmeta kojim je izvršeno krivično djelo, predmeta koji se posjeduju protivno zakonskim odredbama, kao i otkrivanja izvršilaca krivičnih djela.

U skladu sa procjenama izvršen je odabir lokacija na kojima će se vršiti kontrola, odnosno kontrolnih tački sa precizno definisanim zadacima i obavezama policijskih službenika, materijalno-tehničkim sredstvima koja će se tom prilikom koristiti, te propisanim procedurama koje se odnose na zaustavljanje, javljanje i neodložno evidentiranje preduzetih mjera.

(MUP ZDK)