Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Raseljena lica, Univerzitet, prostorni plan, znacajne prirodne cjeline …

Skupština Zeničko-dobojskog kantona /ZDK/ prihvatila je po hitnom postupku Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o raseljenim licima i povratnicima, čija je suština da se ovim kategorijama, koji se ponovo nastanjuju na svoje ranije prebivalište u Republici Srpskoj, zadržava stečeni status i nakon isteka roka od 6 mjeseci, računajući od dana povratka, a prava će im se osigurati i utvrditi Odlukom Vlade ZDK. Po hitnom postuku prihvaćen je i Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici, kojima se preciziraju djelatnosti ove visoko obrazovne institucije u skladu sa odredbama Odluke o klasifikaciji djelatnosti BiH iz 2010. godine.

Univerzitet će moći obavljati i štamparsku djelatnost, mada su neki zastupnici ukazali da se time narušava rad privrednih subjekata iz ove oblasti. Rektor Sabahudin Ekinović je pojasnio da se ni na koji način Univerzitet neće baviti pružanjem usluga za tržište, nego će štamparsku djelatnost obavljati u saradnji s Unijom studenata, koja će time dobiti dio prihoda za svoje aktivnosti, a krajnji efekat trebali bi biti jeftiniji obrasci, knjige i udžbenici. Skupština ZDK je prihvatila i Odluku o organizovanju Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, koji će u prvoj godini imati građevinski odsjek, a kasnije je planirano proširenje i na odsjek za proizvodni biznis i ekološko inženjerstvo, koji inače djeluju u okviru Mašinskog fakulteta. Prema riječima predsjednika Komisije matičara akademika Vlatka Določeka, Politehnički fakultet u Zenici prvi je ovakve vrste u BiH i školovat će potreban kadar građevinskih inženjera za regiju srednje Bosne. Usvojena je i Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana za područja posebnih obilježja od značaja za Kanton. „Zaštićena prirodna cjelina Tajan, Žuča, Ribnica i Trstionica“, kao i Odluka o izmjenama i dopuni Programa rada Skupštine za 2011. godinu.