Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Konačno formiranje Privrednog savjeta Općine Visoko

Posljednja sjednica Općinskog vijeća obilovala je povredom Poslovnika o radu i uglavnom se odnosila na vijećnike i općinskog načelnika, ali i na predstavnike općine Visoko na višim nivoima vlasti. Polemika, a  često i povišeni tonovi upućivani su predsjedavajućem Općinskog vijeća Daliboru Tomičiću i sekretaru Općinskog vijeća Zekiji Omerbegović – kako se ne poštuje Poslovnik o radu, te kako načelnik odnosno vijećnici krše isti.

Kako su polemike i neslaganja trajali i tokom postavljanja novih pitanja i izjašnjavanja o odgovorima, načelnik općine Visoko Munib Alibegović ovakvo ponašanje vijećnika ocijenio je kao početak „kampanje pred lokalne izbore“.

Među pitanjima koja su postavljena  našli su se nastavak izgradnje ambulante u Moštru, ispitivanje legalizacije poslovnog objekta u ulici Branilaca, neobjavljivanje javne nabavke  za ljetno održavanje cesta i neodržavanje lokalnih nekategorisanih puteva, posebno u zimskom periodu. Podnesene su i dvije inicijative.  Jednu je podnio vijećnik Jasmin Dlakić, a odnosi se na prostorni plan u Šarenim Hanovima. Dlakić naglašava da se aktuelno stanje mora promijeniti i inicijativom traži rušenje stare škole i bespravno izgrađenih objekata i rasvjete, s ciljem da se djeci omogući normalan prilaz školi. Druga inicijativa odnosi se na nastavak radova na vodosnabdijevanju Gračanice s vodovoda Haluge, te završetak radova na gradskom kolektoru na rijeci Fojnici. Inicijativu je podnio vijećnik Halim Pihljak. Vijećnica Dinka Omanović, zbog sve češćeg nerazumijevanja na relaciji vijećnici – načelnik – izvršna vlast, traži uvođenje termina „interpelacija“, što bi u slobodnom prijevodu značilo „inicijativa više vijećnika“.

Rasprava se vodila i oko informacije  o stanju i poslovanju privrede na području općine Visoko u 2010.g. Pomoćnica načelnika u nadležnoj službi Edina Ferizović istakla je da na osnovu pokazatelja stanje privrede i nije tako loše, te da je svaka godina za jednu stepenicu bolja od prethodne. Ona je istakla da je nedostatak nepostojanje udruženja privrednika, jer bi se s takvim tijelom moglo bolje i kvalitetnije sarađivati i raditi na rješavanju eventualnih problema. Vijećnik Jasmin Dlakić spočitao je izvršnoj vlasti  što se u 2010.g. nijednom nisu sastali sa privrednicima i razmijenili svoja iskustva i produbili saradnju.

„Treba nam korektan i fer odnos. Privrednici koji zapošljavaju više stotina radnika moraju učestvovati u građenju brenda općine – istakao je Dlakić i zatražio da se formira Privredni savjet, što su vijećnici na kraju rasprave i usvojili s rokom od 90 dana.

U informaciji iz nadležne službe izraženi su pokazatelji u najvećem izvozu  iz općine Visoko u odnosu na ostale općine kantona, ali i visočkim privrednicima kao najbrojnijim korisnicima poticaja s nivoa kantona.

„Vrata Općine Visoko moraju biti otvorena za privrednike, jer oni pune budžet ove općine“ – istako je Dlakić. S njim su se složili i vijećnici Halim Pihljak i Mehemed Zukić, ali i federalna zastupnica Jasmina Zubić.

Pihljak je postavio pitanje svrhe dijeljenja po pet sadnica voća stanovnicima. Pihljak se interesovao i za princip zapošljavanja u Općini Visoko – nepotizmu i privilegijama koje, prema njegovom mišljenju, uživaju pojedinci.

Predstavnice općine Visoko u Federalnom parlamentu Jasmina Zubić i zastupnica u Skupštini ZDK Meldina Ugarak informisale su vijećnike o radu njihovih zakonodavnih tijela, a ministrica za finansije u Vladi ZDK Amra Babić je sugerisala izvršnim organima općine Visoko da apliciraju projekte i na nivou kantona, jer ima sredstava za projekte, a  samo za ovu godinu izdvojeno je 373 000 KM. Ministrica Babić traži od nadležne službe da uputi inicijativu prema Ministarstvu za privredu ZDK kako bi se izmjenio akt o Industrijskim zonama – čime bi i Općina Visoko mogla aplicirati za sredstva za uređenje Industrijske zone u Ozrakovićima, iako je ona u privatnom vlasništvu za razliku od drugih općina u kojima je zemljište u privrednim zonama u vlasništvu općina.

U zaključku koji je usvojen zatražena je bolja saradnja između privrednika i Općine, kriterij za dodjelu sredstava za privredno-poslovne zone i suzbijanje rada na crno. Dat je rok od 90 dana načelniku Alibegoviću za formiranje Privrednog savjeta, a  predsjedavajući  OV Dalibor Tomičić nije prihvatio prijedlog Jasmina Dlakića da u ovo tijelo  u prvobitnom sazivu uđu samo privrednici koji imaju više od 20 zaposlenih radnika.

Vijećnici nisu prihvatili stav Komisije za društve djelatnosti  da se Informacija o aktivnostima na razvoju i unapređenju turizma i o istraživanjima na lokalitetima „Visočkih piramida“ vrati na doradu, jer joj nedostaju finansijski pokazatelji,ali su nakon duge rasprave ipak odbili ovu Informaciju.

Vijećnik Mehmed Klepo smatra da se u Informaciji o aktivnostima na razvoju i unapređenju turizma i o istraživanjima na lokalitetima „Visočkih piramida“, trebalo razdvojiti turizam i istraživanje piramida.

Veći broj vijećnika istakao je da se o turizmu ne može govoriti bez konkretnih pokazatelja kao što su broj noćenja, stvarna posjeta i finansijski pokazatelji. Vijećnici i nezavisni istraživač Semir Osmanagić ostali su u dugoj raspravi u kojoj su otvorena brojna pitanja. Sumnju u trošenje budžetskih novaca u okviru Fondacije AP BPS izrazio je vijećnik Halim Dervišević.

U konačnici vijećnici nisu usvojili ponuđenu Informaciju, bez predloženih mjera.

Tokom rasprave o sportu vijećnik Mirzet Hindija je istakao da je mali interes privrednika za ulaganje u sport, slaba infrastruktura, ali da je zainteresovanost mladih za sportske aktivnosti ogromna, što pokazuje i broj registrovanih klubova. On je zatražio veća ulaganja u infrastrukturu, zdravstvenu zaštitu i donošenje Strategija o razvoju sporta na području općine.

Informaciju su vijećnici jednoglasno usvojili sa određenim zaključcima. Također, vijećnici su prihvatili i odluku o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa o prodaji starog obdaništa u Prijekom, pa je početna cijena, umjesto dosadašnjih jedan milion KM, sada 836 320 KM.