Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Trenutno se radi na montiranju biofiltera i postavljanju spremnika

Preventov projekat tretmana otpadnih voda ulazi u finalnu fazu. Krajem prošle sedmice kompanija Steiner Gmbh je završila radove na pokrivanju tretmana otpadnih voda, odnosno monitranje krovne konstrukcije. Trenutno se radi na ponovnom uvezivanju elektro i hidro instalacija, aeracije bazena te na postavljanju pristiglih biofiltera.

Završeno je natkrivanje oba bazena u kojima se vrši proces prerade industrijske vode, postavljanje buffer tankova i tanka za predtretman otpadnih voda.  Nakon montiranja biofiltera, koji imaju funkciju neutralizacije neugodnih mirisa i spojeva sumpora, slijedi postavljanje spremnika u kojima će se prerađivati najviše opterećena voda. Cjelokupan projekat se upotpunjuje u narednoj sedmici kada počinje uvezivanje svih ranije pomenutih  komponenti. Na ovaj način Prevent će emisije neugodnih mirisa svesti na minimum.

Prevent ima transparentan i pošten odnos prema široj javnosti. Otvoreno komunicira poslovne aktivnosti želeći svoje poslovanje učiniti jasnim i dostupnim.{jcomments off}