Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zuhreta Alijagić nema prijavljeno prebivalište u Visokom, čeka se odgovor Agencije za identifikaciona dokumenta

Od 31.03.2011.godine kada je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku broj 06.-1-07-1-211/11 kojom je prestao mandat vijećniku Senadu Karavdiću u Općinskom vijeću Visoko, SDA ima jednog vijećnika manje jer potraga za narednom sa lista Zuhretom Alijagić poprima oblik potrage kao nekada za Osamom Bin Ladenom. Naime četiri mjeseca CIK pokušava preko Agencije za identifikaciona dokumenta pronaći gospođu Alijagić koja trenutno prema našim saznanjima živi u Zenici.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine se u više navrata pismenim putem obraćala Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, kojim je od Agencije tražen podatak o datumu promjene prebivališta za Alijagić Zuhretu, kako bi bilo  utvrđeno da li je istekao rok od šest mjeseci od dana odjave prebivališta, kako je propisano članom 1.10 stav (1) tačka 7. Izbornog zakona BiH, a kako bi bilo moguće utvrditi sljedećeg kvalificiranog kandidata sa liste političkog subjekta SDA – Stranka demokratske akcije kojem će biti dodjeljen mandat vijećnika u Općinskom vijeću Visoko.

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH do danas nije udovoljila traženom zahtjevu Centralne izborne komisije BiH. Po odgovoru Agencije na traženi zahtjev, Centralna izborna komisija BiH će donijeti odluku o dodjeli mandata sljedećem kandidatu sa kandidatske liste političkog subjekta SDA – Stranka demokratske akcije za Općinsko vijeće Visoko.