Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Čistoća rijeke Fojnice odgovara drugoj kategoriji površinskih voda

Prema analizama koje je uradio Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica, rijeka Fojnica u dijelu koji pripada Visokom, spada u drugu kategoriju površinskih voda po čistoći. Uzorak uzet 13. jula na mjestu “Mlinovi” na Bucima, na otvorenom vodotoku rijeke pokazao je da rijeka Fojnica barem prema mikrobiološkoj analizi još uvijek nije u tolikoj mjeri zagađena.

Ovaj uzorak površinske vode, prema ukupnom broju koliformnih bakterija urađenih po metodi MPN (24-48h, 37 stepeni C), odgovarao bi II kategoriji površinskih voda, što znači da rijeka Fojnica prema ovom uzorku je još uvijek relativno čista, podesna je za rekreaciju (kupanje, sportovi na vodi i sl.), a uz odgovarajuće prečišćavanje može se koristiti za snabdjevanje naselja vodom za piće i industrije kojoj je potrebna čista voda.

U prvoj grupi površinskih voda su najčistije prirodne vode, poput izvorišta rijeka i njihovih gornjih tokova, koje se upotrebljavaju za snabdjevanje naselja vodom za piće i koje naseljavaju plemenite vrste ribe, dok u treću kategoriju spadaju rijeke koje prolaze kroz gusto naseljene oblasti i industrijske zone, te imaju primjetnu i boju, ali se mogu uz prethodno prečišćavanje koristiti za poljoprivredu i industriju, dok je četvrta, ujedno najlošija kategorija rijeka, koje su izuzetno zagađene i moraju se prečišćavati, te se mogu upotrebljavati u određene svrhe, ali je taj postupak izuzetno skup.