Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

(FOTO) Posjeta DI Secom i prisustvo svečanom otvorenju Visočkog ljeta

Premijer ZDK Fikret Plevljak sa saradnicima danas boravi u Visokom. U sklopu posjete boravio je u prostorijama Drvne industrije Secom d.o.o. u Mulićima pored Visokog. Interesirao se za njihovu djelatnost posebno s aspekta saradnje sa Šumsko-privrednim  društvom ZDK jer se ovom i drugim posjetama drvoprerađivačima želi ispitati stvarno stanje na terenu.

Izražavajući radost zbog posjete premijera ZDK Fikreta Plevljaka sa saradnicima DI Secom u Visokom, direktorica ovog preduzeća Dinka Semić  se nada da će se početi više razmišljati o značaju i boljem tretmanu drvnoprerađivačke djelatnosti na području ZDK. Dinka Semić je i predsjednica Udruženja drvoprerađivača ZDK koja je u razgovoru istakla i aktuelne probleme koje drvoprerađivači imaju sa Šumsko-privrednim  društvom ZDK koje snabdjeva sirovinom firme iz oblasti drvoprerade.

„Trupce uvozimo iz RS-a zbog lošeg snabdjevanja iz ZDK. Ja se nadam da će se ovi problemi uspjeti prevazići na neki način“.

DI Secom nema problema oko plasmana svojih proizvoda. Secom zapošljava 85 radnika u svojoj fabrici u Mulićima. Posao se radi bez većih problema, ako se izuzme  putna komunikacija. Konkretno se radi o cesti koja povezuje Arnautoviće i Muliće koja je dosta uska, a na njoj se nalazi i poznati i vrijedni historijski spomenik – ostaci krunidbene crkve u Milama. Zbog birokratije i sporog rješavanja problema sa izmještanjem lokalnog puta trpe mještani i privredni subjekti s ovog područja.

„Naš proizvod je masivna ploča od bukovog drveta koja se upotrebljava za gazišta za stepeništa, a  druga vrsta ploče koju namjenski proizvodimo za kuhinje i trpezarije. Izvozimo oko 85% naših proizvoda za njemačko tržište. Trudimo se održati dobar kvalitet“.

Premijer Vlade ZDK Fikret Plevljak sa saradnicima  obišao je pogone Secoma u Mulićima, posebno se interesirajući za nabavku sirovina i plasman gotovih proizvoda na inozemno tržište.

„Želimo ocijeniti šumske potencijale i drvoprerađivače. Posjećujemo  i firme koje su u privatnom kapitalu i koriste naše drvno bogatstvo  da sagledamo mogućnost da napravimo jednu uvezanu drvnu industriju na području kantona koju bismo maksimalno obezbijedili sirovinama iz Šumsko – privrednog društva i da se ta proizvodnja finalizira“.

Komentirajući činjenicu kako drvoprerađivači, zbog problema sa ŠPD ZDK, sirovinu nabavljaju u Republici Srpskoj, Plevljak ističe da je to sve tržište i da treba tražiti ono koje je najpovoljnije, ali da treba stvarati uslove za povoljnije poslovanje u ZDK.

Kako saznajemo od premijera Plevljaka, za danas je planiran i njegov privatno – poslovni susret s grupom visočkih privrednika, nakon čega će prisustvovati izložbi u Zavičajnom muzeju i svečanom otvaranju manifestacije Visočko ljeto 2011. na Otvorenoj pozornici.

{joomplucat:152 limit=11|columns=3}