Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Potvrđeno alarmantno stanje zagađenosti obala rijeke Fojnice

U okviru kampanje „Vratimo život rijeci Fojnici“  organiziran je rafting za predstavnike nadležne općinske službe i mjesnih zajednica koje gravitiraju koritu rijeke Fojnice.

„Cilj raftinga jeste da se uvidi alarmantno stanje obala rijeke, zatrpanost smećem i da se pokuša riješiti ovaj problem. Eko viking želi doprinjeti zaštiti rijeke Fojnice, uz organiziran odvoz kućnog smeća i krutog otpada u mjesnim zajednicama u kojima to nije realizirano“ – izjavila je za Visoko.co.ba Rafaela Obučić, članica Udruženja za zaštitu rijeka, riječnih slivova i ekstremne sportove  Eko Viking.

Predstavnici općine Visoko i mjesnih zajednica koji su prošli koritom rijeke Fojnice od Tušnjića do Ribarskog doma uvjerili su se u kritično stanje  na obalama gdje se svakodnevno odlaže otpad. U čamcu Eko vikinga  koritom Fojnice vozili su se Emir Bukurević iz općinske Službe za urbanizam i prostorno uređenje,  komunalna  inspektorica Emina Sarač, predsjednici mjesnih zajednica Centar i Buci Suad Efendira i Salih Džafić. Jednu od brojnih deponija na ovoj lokaciji očistit će volonteri Eko Vikinga i Damara omladine.

Ovim projektom želi se istaknuti potreba da se na cijeloj teritoriji općine Visoko mora uvesti organizovani odvoz smeća, ali i probuditi svijest svakog pojedinca o pravilnom odlaganju otpada kako bi se spriječilo zagađivanje okoline, a posebno vodnih tokova.

Cijelu kampanju podržava  Centar za promociju civilnog društva i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA). Partner Udruženju  za zaštitu rijeka, riječnih slivova i ekstremne sportove  Eko Viking je Udruženje Damar omladine.