Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Finalizirani pripremni radovi za postavljanje krovne konstrukcije na egalizacionom bazenu postrojenja za tretman otpadnih voda

Preventov projekat unaprijeđenja postrojenja za tretman otpadnih voda ulazi u završnu fazu. Završeni su pripremni radovi na nivelaciji stjenki  egalizacionog bazena u subotu. Pored toga radi se i na postavljanju skela oko i unutar bazena, kao i pripremanju, modifikaciji, demontaži cijevnih instalacija i zaštitne ograde na tretmanu. Također se očekuje dolazak krova i krovne konstrukcije iz Austrije.

Na ovaj način, Prevent radi na izvršavanju postavljenih ciljeva realizacije pomenutog projekta i aktivnostima na smanjenju emisije neugodnih mirisa.

Prevent je prošle godine postavio mjerne jedinice u krugu proizvodnih pogona u Topuzovom polju, te nekoliko mjernih jedinica izvan fabričkog kruga na prilazima gradu. S ovakvim pristupom Prevent ima tačne podatke o koncentraciji vodik sulfida (H2S) u zraku, ne samo u okviru tretmana otpadnih voda, gdje je najveća koncentracija H2S, već i u naseljima u blizini proizvodnih pogona.

Želeći predstaviti sve detalje u vezi sa tretmanom otpada, Prevent je  pokrenuo aktivnosti redovnog izvještavanja što uključuje postavku LCD displeja i web stranice na kojima se očitavaju vrijednosti H2S u realnom vremenu.

Do kraja jula Prevent planira završiti projekat tretmana otpadnih voda čime će se emisije neugodnih mirisa svesti na minimum.