Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

(FOTO) Priprema za Lokalni ekološki akcioni plan za Visoko

„Inventarizacija divljih deponija komunalnog otpada uz postojeće vodotokove u Visokom“ naziv je istraživanja koje su uime Asocijacije maldih SDA Visoko proveli dipl. ing Elvedin Šabanović sa saradnicima Dževadom Fejzićem i Naidom Salihspahić. Istraživanje i prikupljanje podataka sa terena trajalo je tri mjeseca, a  prvog jula su i prezentirani podaci na press konferenciji u prostorijama SDA u Visokom. Jedan primjerak ovog dokumenta upućen je nadležnim općinskim službama i vijećnicima koji bi mogao biti iskorišten i kroz inicijativu za Lokalni ekološki akcioni plan(LEAP).

Ističući kako je uloga medija i novinara ključna za upoznavanje javnosti sa aktuelnom problematikom, Šabanović ističe kako je cilj bio uraditi popis divljih deponija.

„Radi se o deset prigradskih mjesnih zajednica koje zauzimaju površinu od oko 92 km2. Prema našim rezultatima na istraživanom teritoriju se pojavljuje jedna divlja deponija otpada na svaka 2,2 km2 površine ili ukupno oko 40 divljih deponija otpada. Ako se ovaj podatak pokuša dovesti u korelaciju sa preostalim dijelom naše Općine na kojem se također javljaju ovakvi lokaliteti -dakle kao da ne postoji uređen odvoz otpada- onda u skladu sa prethodnim pretpostavljamo da je ukupan broj divljih deponija otpada prema ovim procjenama oko 100 ovakvih lokaliteta, ili 60 divljih deponija otpada koje se tamo pojavljuju, samo se njihov tačan broj ne zna. Naravno, napominjemo da bi ove pretpostavke trebalo potvrditi ili odbaciti jednim opširnijim istraživanjem“ – naveo je ing. Šabanović.

Šabanović nudi dva rješenja. Prvo je izgradnja transfer stanice za pretovar otpada gdje bi se u Visoko dovlačio otpad iz Kiseljaka, Fojnice, Kreševa i Breze. Osnovni zahtjev za objekte pretovarnih stanica je postojanje površine dovoljno velike da ona može prihvatiti otpad i sakupljati otpad. U BiH još nije izgrađena niti jedna pretovarna stanica čija bi izgradnja koštala preko 1 milion maraka. Drugo je izgradnja sanitarne deponije sa vlastitim prihodima. Izgradnja i opremanje sanitarne deponije otpada sa vlastitim prihodima sa kapacitetom od oko 5,5 miliona m3 otpada u dvije faze koštala bi oko 3,5 miliona KM.

„Prema našem stavu pitanje da li će se izgraditi vlastita sanitarna deponija otpada ili ne je krivo. Pravo pitanje glasi da li će odlagalište biti tu, negdje drugo ili će otpad završavati kao sada svugdje oko nas? Pa već ako ćemo dovoziti otpad sa susjednih Općina, onda bar da imamo deponiju koja će sama sebe finansirati a ne pretovarnu stanicu kojom će u ime lokalnih vlasti da upravlja određena kompanija za sakupljanje otpada i koju ćemo još pri tome plaćati. Javnost treba da zna i to da je direktor RD Mošćanica u svojim istupima  potvrdio kako je projekat pretovarne stanice već prezentiran predstavnicima vlasti u Visokom, gdje je posebno i naišao na podršku?!“.

Ako stanovništvo kaže da su u ovom smislu u Visokom potrebna određena rješenja, onda bi se to trebalo i poštivati. Općinske vlasti bi morale razmisliti o procesu pripreme i realizaciji jednog strateškog dokumenta na lokalnom nivou.

Jedan od zaključaka jeste i preporuka ispitivanja stanja javne svijesti koje će pokazati koliko je lokalno stanovništvo svjesno ovog, ali i drugih okolinskih problema, te da li ono predstavlja dobar medij za dalje rješavanje problema.

„Ovom prilikom zahvaljujemo se Agenciji za promotivne usluge Visoko.co.ba za ustupljen medijski prostor u kojem već postoji jedna takva anketa (Cilj istraživanja stavova građana Općine Visoko o životnoj sredini je utvrđivanje nivoa, sadržaja i karaktera ekološke svijesti, odnosno saznanja i ponašanja građana. Ova anketa ne uključuje procjenu stanja okoliša u Općini Visoko.) kao polazni osnov, ako stanovništvo kaže da Visokom u ovom smislu jesu potrebna rješenja onda bi se to trebalo i poštivati, a Općinske vlasti razmisliti o procesu pripreme i realizacije strateškog dokumenta na lokalnom nivou koji tretira sva pitanja vezana za stanje okoliša i kvalitet življenja u njemu. To trenutno jedino nudi “LEAP za VISOKO“ što je također jedan od zaključaka ovog projekta“ – istakao je dipl. ing. Elvedin Šabanović.

{joomplucat:138 limit=9}