Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Jasmina Zubić : Vijećnici pokazali nepoštovanje prema građanima

Izrevoltirana  ponašanjem većine vijećnika Općinskog vijeća Visoko, koji su jučerašnju  sjednicu Općinskog vijeća napustili prije zvaničnog završetka, jedina zastupnica u Federalnom parlamentu iz Visokog Jasmina Zubić, obratila se redakciji Visoko.co.ba  izražavajući svoje negodovanje:

„Jučer ste bili na sjednici i vidjeli kako je sve to teklo. Desilo se da su vijećnici počeli da napuštaju sjednicu kada je izlaganje imao dr. Senad Karavdić i informisao Općinsko vijeće o dešavanjima oko realizacije naših zahtjeva na Skupštini kantona. To je izazvalo revolt u meni zbog takvog odnosa. Očito je da nisu pokazali samo nerazumijevanje značaja našeg rada na višim nivoima i važnosti da sarađujemo zajedno i da razmjenjujući informacije dođemo da željenog kvaliteta, a to možemo našim prisustvom na sjednicama Općinskog vijeća, tj. na način na koji smo to ja i dr. Karavdić shvatili da jedino možemo biti korisni da naš rad može imati efekta ako budemo crpili informacije iz lokalne zajednice i davali povratne informacije o dešavanjima na višim nivoima. Vjerujte ne mogu da shvatim razmišljanja vijećnika da im nije važno i značajno ono što ćemo im mi prenijeti kao informaciju sa naših sjednica koje se odvijaju na federalnom i kantonalnom nivou, a druga stvar koja me iznenadila da su pokazali jedno veliko nepoštovanje ne samo prema nama kao zastupnicima, prije svega mislim na dr. Karavdića, jer su gotovo svi napustili sjednicu kada je on imao izlaganje, a mnogo je razloga da se sasluša njegovo izlaganje, čak i da nema ulogu zastupnika, jer se radi o uglednom čovjeku, ljekaru koji je sigurno mnogim pacijentima iz Visokog bio od velike koristi, a samim  svojim gestom su iskazali i nepoštovanje prema samim građanima Visokog. Vi znate da je vrlo mali djelokrug Općinskog vijeća i da o vrlo malo životnih pitanja može da odlučuje Općinsko vijeće. Upravo je to bio još jedan dodatni razlog da nas u interesu građana koje zastupaju saslušaju svaki put kad se mi javimo za riječ, a još jedan od razloga je što mi po Poslovniku imamo pravo da učestvujemo u radu Općinskog vijeća, da se javimo po svakoj tački kada naša diskusija može biti korisna, ali nemamo pravo glasa i meni je sasvim normalna saradnja bila i mene su mnogi pitali nakon što sam dobila novu funkciju u Federaciji da li ću prisustvovati Općinskom vijeću i rekla sam da hoću, jer smatram to moralnom obavezom . To nije u mom opisu posla kao zastupnika, ali ja ne vidim uspjeh svog posla i funkcije zastupnika bez veze sa bazom i sa Općinskim vijećem  i sa svim građanima i ono što je bitno da svi građani, svi privredni subjekti imaju pravo da me pozivaju i Općinsko vijeće je mjesto gdje ja mogu da se obratim svim građanima i sve one informacije koje oni ne mogu pojedinačno saznati upravo je Općinsko vijeće mjesto gdje sve to mogu da saznaju i gdje se svima mogu obratiti i informisati ih. Dakle, taj gest vijećnika koji su napustili sjednicu prije nego je završena je izraz velikog nepoštovanja, ne samo prema nama zastupnicima sa viših nivoa već i prema samim građanima.”  – izjavila je Jasmina Zubić.