Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Data saglasnost za izgradnju Dnevnog centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama u Visokom

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na jučerašnjoj sjednici usvojila je izmjene Zakona o Univerzitetu u Zenici i izvještaj Komisije matičara za osnivanje Politehničkog fakulteta u Zenici. Ovim će biti omogućeno da se pokrenu dva studijska odsjeka: proizvodni biznis i građevinarstvo. U okviru odsjeka Proizvodni biznis postojat će smjerovi: Tehnologija prerade drveta, Industrijski dizajn u drvopreradi,Tehnologija prerade metala i Industrijski dizajn u metalopreradi.

Ministarstvo finansija podnijelo je jučer Izvještaj o izvršenju budžeta Kantona za prva tri mjeseca ove godine tokom kojih su ostvareni prihodi od 53.189.486 KM, dok su rashodi bili veći od prihoda za 2.191.362 KM. U poređenju sa istim periodom prošle godine, prihodi su veći za četiri, a rashodi manji za jedan odsto. Ponovno je naglašeno da svako ministarstvo u okviru Vlade Ze-do kantona mora strogo voditi računa o procentu punjenja budžeta i u skladu s tim planirati rashode koji se finansiraju iz budžeta Kantona.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici primila k znanju i Izvještaj o poslovanju J.U. „Dom penzionera“ Zenica u 2010. godini. Zaključeno je da premijer i resorni ministar zajedno sa rukovodnim strukturama i sindikalnom organizacijom „Doma penzionera“ iznađu rješenje za prevazilaženje postojećih problema u radu i funkcionisanju ove ustanove. Uz to, tražit će se i pomoć premijera Federacije BiH te Fonda PIO/MIO za iznalaženje prihvatljivog modusa rješavanja radno-pravnog statusa zaposlenih u ovoj ustanovi te njenog funkcioniranja u skladu sa registrovanom djelatnošću.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada odobrila refundaciju troškova izgradnje poslovne zone „Ekonomija-Batvice“ Općini Zavidovići u iznosu od 71.588 KM, zatim subvencije na troškove za izgradnju proizvodnog objekta firmi „Bešlić“ Visoko u iznosu od 10.000 KM kao i regresiranje kamata na investicijski kredit firmi „Subašić“ Tešanj u iznosu od 4.166 KM. Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odobrena je pomoć općinama ZDK za provođenje cijepljenja domaćih životinja protiv crnog prišta u iznosu od 20.000 KM, te od svinjske kuge u iznosu od 10.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, za nabavku paketa opreme za RTG kabinet Općoj bolnici Tešanj odobreno je 135.365 KM te 7.500 KM kantonalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za akcije dobrovoljnog darivanja krvi.

Iz resora Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice odobreno je Udruženju „Svjetlost“ Zenica 18.000 KM za podršku samostalnom življenju osoba s teškoćama u razvoju, te povratnicima u Općinu Olovo – 4.000 KM, Zavidovići – 800 KM i Žepče – 1.500 KM. Data je i saglasnost na izgradnju zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Visokom. Sindikatu preduzeća „21.decembar“ odboreno je 4.700 KM kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera.

Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta razmatrana je Informacija o pripremi za organizovanje prijevoza učenika osnovnih škola na području Kantona u narednoj školskoj godini te prihvaćen Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja ovog ministarstva u iznosu od 960.769 KM.

Vlada je jučer usvojila i Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana za područja zaštićenih prirodnih cjelina Tajana, Žuče, Ribnice i Trstionice te usvojila rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba Civilne zaštite ZDK.

Ministarstvo za boračka pitanja predložilo je, a Vlada odobrila 6.000 KM Općini Zavidovići za manifestaciju „Ponosan sam na svoje oslobodioce“, zatim 5.000 KM Organizaciji šehida i poginulih boraca za manifestaciju „Septembarski dani otpora Maglaj 1992-1995“ i 4.000 KM Zajednici udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata za opremanje Kluba HVIDR-e u Žepču.

 

Press služba ZDK