Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Tematska sjednica o radu Inspekcija

Na današnjoj tematskoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona /ZDK/, kojom je predsjedavao premijer Fikret Plevljak, jedina tačka dnevnog reda bila je Informacija u vezi inspekcijskih aktivnosti i rada kantonalne Uprave za inspekcijske poslove. Uvodno izlaganje podnijela je direktorica Uprave Mirsada Silajdžić istaknuvši da je prioritet u radu bio i ostao otkrivanje i suzbijanje rada nacrno, otkrivanje i sankcionisanje subjekata koji obavljaju djelatnost bez odobrenja nadležnog organa, te pojačan nadzor kod subjekata koji ponavljaju prekršaje. Prema njenim riječima Pravilnikom o sistematizaciji u Upravi su predviđena 103 radna mjesta, od kojih je trenutno popunjeno 69, pri čemu duže vrijeme 5 kantonalnih inspekcija nemaju niti jednog izvršioca, (farmaceutska, zdravstvena, urbanistička, inspekcija za zaštitu prirode i lovna inspekcija).

Govoreći o postupanju u vezi korupcije u radu inspekcija, direktorica Silajdžić je podsjetila, da svaki slučaj mora prethodno biti valjano dokumentovan. U raspravi koja je uslijedila ukazano je na potrebu bolje saradnje općinskih i kantonalnih inspekcija, adekvatnije radno vrijeme rada inspektora, kao i izmjena propisa i zakona. Na terenu je stanje zabrinjavajuće, jer su duže vrijeme evidentne pojave divljeg taksiranja, devastacije i uzurpacije državnog zemljišta, bespravne gradnje, rada ugostiteljskih objekata izvan predviđenog vremena i drugih negativnih slučajeva, ukazali su diskutanti. Ministar MUP-a ZDK Rifat Delić je ustvrdio da su inspekcijama radi asistencije uvijek na raspolaganju policijski službenici, uključujući i usmeni zahtjev. Predsjednik kantonalne Privredne komore Šefkija Botonjić je naglasio da se rad inspekcija mora prije svega temeljiti na preventivnom i edukativnom djelovanju, a naknadno respresivnim mjerama i sankcijama prema subjektima koji ponavljaju prekršaje. Akcioni plan za efikasniji rad inspekcija, koji je bio na snazi od jula do decembra 2010. godine, u cijelosti je prenesen u Program rada Uprave za inspekcijske poslove ZDK za 2011. godinu. Pored članova Vlade ZDK, sjednici su prisustvovali načelnici općina, predstavnici kantonalne Privredne komore, Udruženja privrednika, granskih Sindikata, kao i drugih strukovnih asocijacija, a rezultat rasprave trebao bi biti donošenje konkretnih zaključaka o budućem načinu rada inspekcija.

Tekst i foto: Šerif B.