Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sjednica Općinskog vijeća

Dnevni red 31. Sjednice Općinskog vijeća Visoko zakazane za četvrtak 30.juni 2011.g. u 14.00 sati.

1. Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Vijećnička pitanja i inicijative,

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača i organizovanju Javne ustanove Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti,

4. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko,

5. Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti,

6. Informacija o položaju socijalno ugroženih kategorija stanovništva, sa posebnim osvrtom na položaj penzionera,

7. Davanje saglasnosti predstavniku Općine u Skupštini JP RTV Visoko za konačno imenovanje člana Nadzornog odbora JP RTV Visoko,

8. Davanje saglasnosti predstavniku Općine u Skupštini JP RTV Visoko za usvajanje Etičkog kodeksa i

9. Davanje saglasnosti predstavniku Općine u Skupštini Društva “Visokogas” Visoko na predloženi dnevni red Skupštine Društva “Visokogas” Visoko.