Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Osigurajte stan i vrijednosti dok ste na odmoru

Sa nastupanjem ljetne sezone, kada većina građana napušta svoje domove na određeni period zbog odlaska na godišnje odmore, u pravilu se bilježi porast imovinskih krivičnih djela provaljivanjem u kuće i stanove. U skladu s tim povećanjem krivičnih djela, u organizacionim jedinicama Uprave policije sačinjavaju se planovi poduzimanja mjera i radnji  kojima je u cilju prevencije ovih krivičnih djela predviđen pojačan operativni rad na terenu, kao i i pojačan nadzor i praćenje lica sklonih vršenju ovih krivičnih djela. Pored naznačenih aktivnosti, preventivno djelovanje kada su u pitanju ova krivična djela nije zadovoljavajuće te izvršioci ovih krivičnih djela koriste svaku priliku kako bi ostvarili protivpravnu imovinsku korist otuđenjem tuđe imovine. Na bazi dosadašnjih iskustava, a imajući u vidu određene navike i metode koje kradljivci koriste, savjetujemo građanima da i sami preduzmu određene mjere samozaštite i na taj način izbjegnu mogućnost da postanu žrtve kradljivaca.

Policijski službenici su dužni da poslove i zadatke zaštite života, lične i imovinske sigurnosti građana, spječavanja izvršenja krivičnih djela i hvatanja njihovih izvršilaca, kao i poslove i zadatke održavanja javnog reda i mira, vrše u svakoj prilici pa i onda kada izvršavanjem tih poslova i zadataka dovode u opasnost svoj život. Rad policijskih službenika bit će znatno efikasniji ako građani i sami poduzmu određene aktivnosti na zaštiti svoje imovine, odnosno da svojim savjesnim i odgovornim postupanjem umanje rizike nastupanja situacija u kojim bi kriminogena lica, koristeći nepažnju istih, otuđila ili ugrozila imovinu građana.

S tim u vezi, našim građanima savjetujemo sljedeće:

–    Uvijek zaključavajte ulazna vrata, bez obzira koliko kratko ćete biti odsutni, a ne zaboravite zatvoriti prozor ili balkonska vrata;
–    Ako ste u mogućnosti, pored glavne brave na ulaznim vratima ugradite i jednu dodatnu – pomoćnu bravu;
–    Uložak brave postavite tako da dio koji je okrenut ka vani bude ravan sa vratima, tako da ga je nemoguće obuhvatiti kliještima ili drugim podesnim sredstvom i polomiti;
–    Ako idete na godišnji odmor, kuću ili stan povjerite na čuvanje licu od povjerenja (bliži rođak, komšija) kome ćete povjeriti ključ od ulaznih vrata i zamolite ga da preko noći pali svjetlo i da češće obilazi i provjetrava prostorije. Upoznajte ga sa vrijednijim stvarima koje ostavljate, kako bi u slučaju provale odmah mogao da saopšti policiji šta je otuđeno;
–    Zamolite komšije da, ako čuju buku u vašem stanu odmah pozovu policiju, čiji će pripadnici hitno izaći na lice mjesta i utvrditi o čemu se radi;
–    Ne spuštajte roletne do kraja na prozorima, jer kriminalci i to prate i donose zaključak da niko ne boravi u stanu ili kući;
–    Ako odlazite na duže vrijeme iz stana, ne ostavljajte novac, zlatni nakit i oružje u kući, već ih dajte na čuvanje licu od povjerenja ili pak pohranite u trezor neke banke;
–    Nikad ne ostavljajte ključ od ulaznih vrata ispod otirača, u papučama, saksijama za cvijeće i drugo, jer kriminalci znaju za ta “skrivena mjesta”;
–    Ne pričajte svima da nekuda putujete i ne ostavljajte takve poruke na vratima ili telefonskim sekretaricama;
–    Ne držite novac i zlatni nakit u posudama na kuhinjskoj vitrini, ispod jastuka ili u ormarima među rubljem, jer ih kriminalci prvo tu pronađu;
–    Ako ostavljate bolesnu osobu ili djecu samu u stanu, zamolite komšije ili bližu rodbinu, da ih češće obiđu, a djecu podučite da nikome ne otvaraju vrata, već da telefonom zovu vas, komšije, rodbinu ili policiju, jer kriminalci često proučavaju život i navike potencijalne žrtve;
–    Ne ostavljajte pored kuće predmete podobne za savladavanje prepreka kao što su merdevine, sanduci i slično, jer kriminalci to mogu vješto iskoristiti za provalu u vašu kuću ili stan;
–    Na porodičnim kućama i stanovima u prizemlju ugradite dodatnu zaštitu na prozorima i drugim većim otvorima.

Preventivno djelovanje policije u okviru savremene strategije policijskog djelovanja orjentisano je ka zajednici, što znači da efikasno sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela zavisi u dobroj mjeri od nivoa uspostavljene saradnje između policije i zajednice u kojoj ona djeluje. Opredjeljenje ove Uprave policije je intenzivan i kontinuiran rad na poboljšanju komunikacije i međusobnih partnerskih odnosa između građana i policije.

Pozivamo građane da surađuju sa policijom, da pozivom na besplatan broj 122 dostavljaju sva raspoloživa saznanja i podatke o  nezakonitim i negativnim pojavama, te da budu partner policiji u stvaranju pretpostavki sa bolji i sigurniji život.

URED POLICIJSKOG KOMESARA