Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Husejnović Rizvo za 4.500KM po odluci Uprave društva legalno odvozi sekundarne sirovine iz RK “Vema”

Na 18.sjednici Nadzornog odbora održane održanoj 09.05.2011.godine jedna od tačaka dnevnog reda bila je razmatranje prijedloga Odluke o objavi licitacije za prodaju sekundarnih sirovina iz RK “Vema”. Nadzorni odbor je zauzeo stav da po ovom pitanju ne treba donositi odluku, nego je naloženo Upravi Društva da se prikupe ponude od više ponuđača i da se formira komisija koja će nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača pratiti tok otkupa, sačiniti zapisnik i o tome informisati Nadzorni odbor. U tom smislu Uprava društva je prikupila tri ponude, na način da su ponuđači izašli na lice mjesta na uvid strukture i količina sekundarnih sirovina, a to su: frižideri, škrinja, rashladnici, limeni ormari, željezne kase, PP aparati, otpadno željezo – nekoliko čelićnih profila koji se ne mogu smatrati čeličnom konstrukcijom kako je navedeno u vijećničkom pitanju.

Napominjem da naprijed navedeno nema upotrebnu vrijednost i može se tretirati kao sekundarna sirovina, čija težina je procijenjena cca.12 tona. Za naprijed navedeno u pismenim ponudama je ponuđeno:

1.Atif Mujanović 3.652KM

2.Zahirović Edmir 3.580KM

3.Husejnović Rizvo 4.500KM

Prihvaćena je ponuda ponuđača pod rednim brojem 3, pa tako možemo izvući zaključak da su sekundarne sirovine prodate po cca.0,38KM/kg.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima stojimo Vam na raspolaganju.

Direktor:

Pelto Mirsad dipl.maš.ing