Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Neće biti prekobrojnih u školama

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Okvirni program zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama na području ovog kantona.

Sporazum su 3. juna zajednički usaglasili i potpisali predsjednici kantonalnih odbora sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a.

„Škole su dužne u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Programa, svoje pravilnike o radu, kao i druge opće akte, uskladiti s njim. Nakog toga, svi će uposlenici u obrazovanju moći riješiti svoj radnopravni status i to prije objavljivanja konkursa, koji će biti krajem jula i početkom avgusta“, izjavila je danas Bernadeta Galijašević, ministrica za obrazovanje, nauku, kultur i sport ZDK-a.

Program zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama ZDK-a važi od 9. juna, a njegovi potpisnici složili su se kako se radi o usavršenom Programu koji sadrži poboljšanja u iskustvenim saznanjima u zakonitom zbrinjavanju utvrđenog tehnološkog viška školama ZDK-a, uvjetovanog padom nataliteta i stalnim smanjenjem upisa učenika u osnovne škole.

Program se odnosi isključivo na uposlenike koji u osnovnom i srednjem obrazovanju rade na neodređeno radno vrijeme.