Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

3. Memorijalni karate turnir “Nedžad Duraković – Džadan”

 

U Visokom će u srijedu, 15.06.2011.godine biti održan 3. MEMORIJALNI KARATE TURNIR “NEDŽAD DURAKOVIĆ – DŽADAN”. Ovaj termin održavanja turnira izabran je iz slijedećih razloga:

Duraković Nedžad je jedan od osnivača i prvih članova kluba.

Duraković Nedžad, sin Rešadov i Ašidin. Rođen 21.12.1956. g. u Visokom, gdje je i živio. Po zanimanju  je bio trgovac, zaposlen u p.p. «Eurotex» Visoko. Pripadnik i osnivač patriotske lige od samog početka i formiranja jedinica Armije RBiH od 09.04.1992. g. Poginuo 11.06.1992. g. prilikom vršenja borbenog zadatka na dužnosti pomoćnika komandanta za pozadinu u rejonu Vlajčići – Visoko, kao pripadnik OpŠTO – 2. odreda. Imenovan u čin kapetana. Posthumno je dobitnik najvećeg ratnog priznanja «Zlatni ljiljan». Ukopan 18.06.1992. g. u haremu Bijele džamije – Visoko. Iza njega ostali supruga Selvedina, kćerke Aida i Amina.

 

PROTOKOL:

 

Otvaranje takmičenja

 

17,00 – 17,15 sati

Kvalifikacioni mečevi

 

17,15 – 17,45 sati

Kraća pauza

 

17,45 – 18,00 sati

Borbe za medalje

 

18,00 – 18,20 sati

Proglašenje pobjednika

 

18,30 sati

DVORANA:

KSC  “MLADOST”  VISOKO