Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Senad Sefić vršitelj dužnosti direktora KTK Visoko do okončanja izbora direktora na osnovu javnog natječaja

Federalna vlada i jučer je nastavila s promjenama kadrova u nadzornim odborima javnih poduzeća i uprava u Federaciji. Vlada je jučer donijela rješenja o razrješenju dosadašnjeg i o nominiranju za privremeno imenovanje novog sastava Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar u sastavu: Amer Zagorčić, Miroslav Galić i Zlatko Tomić.
Vlada je donijela rješenje kojim je imenovala Upravni odbor Fondacije za održivi razvoj na razdoblje od četiri godine. Ovim odborom predsjedat će federalni ministar za financije Ante Krajina, a i istom će članovi biti i ministri Salmir Kaplan, Vjekoslav Čamber, Adil Osmanović, Jerko Ivanković-Lijanović, Desnica Radivojević i Sanjin Halimović.
Nakon što je razriješen dosadašnji sastav Upravnog odbora Projekta razvoja ruralnog poduzetništva i Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, Vlada je u novi sastav imenovala ministre Jerka Ivanković-Lijanovića, kao predsjednika, te ministre Adila Osmanovića, Milorada Bahilja, Antu Krajinu i Branku Đurić, s tim što je za dva smanjen broj članova ovog tijela u odnosu na dosadašnji sastav.
Data je suglasnost na odluku Nadzornog odbora o razrješenju Envera Alibegovića s dužnosti generalnog direktora Pretisa Vogošća. Drugom odlukom je također data suglasnost da na ovu dužnost privremeno, na rok do 60 dana, bude imenovan Hajrudin Pezo. Data je i suglasnost Nadzornom odboru gospodarskog društva KTK Visoko da se za vršitelja dužnosti direktora ovog društva imenuje Senad Sefić do okončanja postupka izbora direktora na osnovi javnog natječaja.
Vlada je donijela rješenja o razrješenju dosadašnjeg sastava i o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP BH Pošta Sarajevo. Na razdoblje do 60 dana za nove članove su imenovani Suad Muminović, Tarik Nuhanović, Safet Trakić, Zoran Marković, Miralem Karić, Adil Spiljak i Dragan Rajić.
Vlada je jučer nakon što je donijela odluku o prekidu svih aktivnosti u postupcima zaključenja ugovora JP Ceste FBiH s izvođačima radova do 31. svibnja, posebno onih koji se odnose na zaključivanje i potpisivanje ugovora o Projektu rehabilitacije magistralnih cesta, donijela odluku o smjeni direktora ovog poduzeća Ljube Pravdića. Nakon toga imenovan je novi v. d. direktora Uprave poduzeća Filip Vujev.

Smanjene naknade

Vlada je jučer, kako je i najavila, počela sa smanjivanjem naknada članovima upravnih odbora. Prva na redu bila je Razvojna banka Federacije. Vlada je jučer u funkciji Skupštine Razvojne banke donijela odluku kojom se smanjuju naknade za rad članovima Nadzornog odbora ove banke. Tako je određeno da mjesečna naknada za predsjednika Nadzornog odbora Razvojne banke bude 1000 maraka, umjesto dosadašnje dvije prosječne plaće u Federaciji. Članovima Nadzornog odbora naknada je, po novom, 800 maraka, dok je dosad iznosila 80 posto od dvije prosječne plaće.