Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Miroslav Anić – Firga priznao krivicu i napravio sporazum sa Tužilaštvom

U mjesecu junu 1993.godine, komanda HVO-a u Kiseljaku je postavila ultimatum o bezuslovnoj predaji cjelokupnog muslimanskog stanovništva i pripadnika ARBiH, koji su se nalazili u selima Grahovci, Han Ploča, Tulica i Radanovići. U to vrijeme, u ovim selima je živjelo preko 1000 Muslimana, što mještana, što raseljenih osoba protjeranih od strane srpske vojske. Nakon što na ultimatum nije odgovoreno, sve elitne i većina ostalih jedinica HVO-a stacioniranih u Kiseljaku i Kreševu, napale su ova sela i vrlo lako savladale otpor pripadnika ARBiH koji su se zatekli u selima. U ovom napadu svoje učešće su imale i jedinice srpske vojske koje su pomogle da se ova sela definitivno očiste od muslimanskog stanovništva.

Nakon što su savladale otpor, i ušle u ova sela, jedinice HVO-a su za samo 10-tak dana počinile stravične zločine:

–  zarobljeno je i ubijeno 78 osoba, od kojih su večina bili civili – stare i iznemogle osobe, teški invalidi,

žene, pa čak i djeca od 13 godina, a sa njima je bio i imam Omer ef. Drkić

–  zarobljeno je i odvedeno u logore u Kiseljaku preko 400 osoba, gdje je večina tučena, odvođena na prisilni rad na  prvim borbenim linijama i na mnoge druge načine maltretirana

–   u selu Tulica spaljeno je skoro polovina muslimanskih kuća, a selo Grahovci je spaljeno do temelja

–   u selima Tulica i Radanovići su spaljeni mektebi, a na Han Ploči je  spaljena džamija.

Poslije pokolja koji je izvršen, komanda HVO-a je angažovala posebnu jedinicu koja je imala za cilj uklanjanje dokaza o zločinu.

Sva tijela poubijanih, a koja nisu izgorjela u spaljenim kućama su ukopavana u pojedinačne i grupne grobnice, ili su definitivno uklonjena sa poprišta.

Do danas još nije poznato gdje su ukopani ili sklonjeni ostaci još 38 osoba, među kojima je i mjesni imam.

Putem ove informacije pozivamo i Vas, novinare, da kroz svoj posao pokušate doprijeti do prave istine o zločinu koji je izvršen, a naročito do informacija koje bi nas odvele do sudbine i ostataka naših nestalih.

To nam je posebo važno sada kada je jedan od zločinaca Miroslav Anić – Firga (ratni komadant voda u Specijalnoj jedinici Maturice Hrvatskog vijeća obrane iz Kiseljaka) priznao krivicu i napravio sporazum sa Tužilaštvom, a ovih dana taj sporazum je i prihvačen od strane Suda. Monstrum je priznao da je svojeom rukom u Grahovcima  ubio 15 muslimana, a velikibroj od njih se i danas vode kao nestali.

Posted in BiH