Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za omladinske aktivnosti 50.000KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u oblasti omladinskih projekata i zaštite kulturno-historijskih spomenika za 2011. godinu.

„Omladinske aktivnosti putem odobrenih 58 projekata finansirat ćemo s 50.000 KM. Rezervna sredstva za interventne zahtjeve Općina iznose 13.000 KM. Za restauraciju, konzervaciju i sanaciju, arheološka istraživanja, kao i za podršku projektima zaštite i afirmacije kulturno-historijskih spomenika namijenjeno je 90.000 KM, za odobrenih 20 projekata“, izjavila je Bernadeta Galijašević, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a.

Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika u ovoj godini  iznosi  102.000 KM.

(Zenicablog.com)