Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Počela sa radom Centralna blagajna

Od 01. juna 2011. godine u JU“Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko krenula s radom Centralna blagajna u vremenu od 07.00 do 20.00 sati radnim danima, gdje će se vršiti naplata učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite – participacija (Sl. novine Ze-do kantona br. 4/05) i naplata za zdravstvene usluge na lični zahtjev pacijenta. Naplate na Centralnoj blagajni odnose se na zdravstvene usluge pružene u JU Dom zdravlja sa poliklinikom u Visokom, a u područnim ambulantama naplata će se vršiti na dosadašnji način.