Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U lovačkom domu Vidovići lovci diskutovali o svom radu za period maj/2010 – maj/2011

Danas je u lovačkom domu Vidovići održana redovna godišnja Skupština LD “Srndać” Visoko. Tridesetak prisutnih članova ovog lovačkog udruženja diskutovalo je i izjašnjavalo se o 11 tačaka dnevnog reda. Nakon uvodnih riječi predsjednika Jasmina Dlakića prisutni su glasali za usvajanje Dnevnog reda zakazane Skupštine. Od ukupnog broja prisutnih, dva glasa su bila protiv predloženog Dnevnog reda dok su dva bila suzdržana, tako da je većinom glasova usvojen predloženi Dnevni red. Dženan Halilbegović je kratko prije nastavka Skupštine zamolio sve prisutne da sastanak prođe konstruktivno i bez nepotrebnih svađa koje se evidentno postojale u proteklom periodu i što je rezultiralo određenim nesuglasicama koje su imale epilog u policiji i na sudu. Nakon usvajanja Dnevnog reda izvještaj je podnio i glavni lovovođa Čurt Mirsad, nakon čega je otvorena i diskusija.

Zbog ranije preuzetih obaveza i dužine trajanja Skupštine istu smo napustili nakon prve tačke Dnevnog reda na našu veliku žalost, jer smo u povratku za Visoko sreli automobil sa razglasom i harmonikom tako da smo propustili najljepši i onaj rekreativniji dio s lovcima gdje su oni i najjači. Zvaničan izvještaj objavit ćemo uskoro.