Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Potpisan Protokol o vodnim naknadama

Jučer je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Samir Selimović sa načelnicima svih 12 općina Zeničko-dobojskog kantona potpisao Protokol o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2011. godinu. Naime, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na sjednici održanoj 19.05.2011. godine odobrila Program utroška sredstava vodnih naknada za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 4,5 miliona KM, uključujući i nerealizovane projekte iz prethodne godine.

Projekti planirani ovim Programom prethodno su usaglašeni sa načelnicima općina, a jučerašnjim potpisivanjem Protokola, općine su se obavezale da pripreme projekte za realizaciju i da u saradnji sa Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu provedu potrebne zakonske procedure javnih nabavki. Tokom potpisivanja Protokola, ministar Selimović posebno je naglasio potrebu da se sa ovim aktivnostima započne odmah, kako bi se ugovori o realizaciji planiranih projekata potpisali prije kraja građevinske sezone.