Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nidžara Hadžiomerović: Služba će predložiti predefinisanje kompletnog područja Ozrakovići

Na prošloj 27. sjednici Općinskog vijeća Visoko, vijećnik Mirza Ganić iz SDA postavio je dva vijećnička pitanja, a vezano za poslovnu zonu Ozrakovići.

– “Dokle je došla inicijativa, odnosno u kojoj fazi postupka je inicijativa za usvajanje Regulacionog plana poslovne zone Ozrakovići?”

– “Da li Općina ima Odluku o poslovnim zonama, te da li postojeće zone u skladu s aktima imaju funkciju poslovne zone. Šta Općina poduzima u pravcu stvaranja privrednog ambijenta za ulaganje u zonama?”

Na postavljena pitanja Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline dala je slijedeći odgovor.

” Urbanističkim planom grada Visoko koji odgovara postavkama Prostornog plana Općine Visoko za period 2002 – 2020. godine /Službeni glasnik Općine Visoko, broj 7/03/ definisana je namjena prostora, odnosno građevinskog zemljišta i prema tom Planu utvrđene su poslovne zone /Topuzovo polje, Banjersko polje, Čekrekčije, Dobrinje, Ozrakovići i dr./ Odlukom o pristupanju  Izmjene sadržaja i namjene dijela prostora Urbanističkog plana grada Visoko /Službeni glasnik općine Visoko, broj 7/03/ na lokalitetu Ozrakovići umjesto namjene “rezervisane površine” utvrđena je nova namjena prostora “radna zona”.

Kako je u toku postupak izmjene Prostornog plana Općine Visoko ova Služba će predložiti predefinisanje kompletnog područja Ozrakovići u industrijsku zonu, što bi bio preduslov za donošenje Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Industrijske zone Ozrakovići.