Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prodaja šljunka nelegalna

Na posljednjoj sjednici OV Visoko vijećnik Halim Dervišević iz BPS-a  postavio je pitanje vezano za prodaju šljunka s lokacije Aerodrom Visoko. Služba za privredu, razvoj i budžet dala je i odgovor koji će biti prezentovan na narednoj sjednici OV Visoko, koja je zakazana za 31.05.2011. godine. Pitanje Halima Derviševića je glasilo:

“Da li je Općina Visoko na bilo koji način uključena u prodaju šljunka deponovanog na Aerodromu Visoko, a ako nije ko je ovlašten za prodaju istog?”

Dobio je slijedeći odgovor:

“Općina Visoko nije uključena u prodaju šljunka na navedenom lokalitetu, a za prodaju istog trenutno niko nije ovlašten.”

Postavljeno pitanje i ponuđeni odgovor nam, po ko zna koji put u Visokom, jasno pokazuju da se i ovdje kao i u većini sličnih slučajeva radi o legalnoj krađi.