Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Budžetski road – show sa Svetlanom Cenić

Javna tribina, budžetski road-show o javnim finansijama za građane koju će održati ekspertica za javne finansije Svetlana Cenić bit će održana 28 maja 2011. godine u sali Mješovitog školskog centra “Hazim Šabanović” u 19.00 sati, ulica Branilaca Bosne 24, Visoko.

Na javnu tribinu su pozvani građani kako bi se mogli informisati i razgovarati o javnim  finansijama i budžetima na lokalnom, entitetskom i državnom nivou. Ovaj događaj će građanima omogućiti da saznaju kako  se troši novac koji oni plaćaju putem poreza, a što je jedno od njihovih osnovnih prava.

Javna tribina će imati formu otvorenog tipa gdje će učesnici imati priliku postavljati  pitanja, diskutovati i iznijeti svoja mišljenja  o lokalnoj i široj javnoj potrošnji.

Posted in BiH