Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izdato mnogo prekršajnih naloga

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Ze-do kantona su u skladu sa planiranim i najavljenim aktivnostima, u vremenskom periodu od 11.05. do 18.05.2011. godine, vršili pojačane kontrole u saobraćaju na putevima u ZDK-u, sa posebnim akcentom na kontrolu vozila sa zatamnjenim staklima.

Prilikom naznačene akcije kontrolisano je 3.628 vozila i vozača u saobraćaju, kojom prilikom je zbog utvrđenih prekršaja propisanih Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH izdato 1.237 prekršajnih naloga, od čega 232 prekršajna naloga zbog kršenja odredbi Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, uređajima i opremi koju moraju da imaju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema u saobraćaju na putevima, te korištenja vozila sa nepropisno zatamnjenim staklima.

URED POLICIJSKOG KOMESARA