Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izvještajno – izborna Skupština u četvrtak 19.05.2011.

Izvještajno – izborna skupština HO Merhamet MDD; Osnovni odbor Visoko će se održati 19.05.2011. ( četvrtak) sa početkom u 18.00 sati, velika sala općine Visoko. Ovim putem iz Merhameta pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju ovoj Skupštini na kojoj će biti podnesen izvještaj za rad u periodu 2007-2011, kao i plan rada za ovu godinu.

IZVJEŠTAJ O RADU

obuhvata period od 23.03.2007. do 23.03. 2011. godine

HO “Merhamet“ MDD OO Visoko  na ovom području prisutan već duže vrijeme sa radom onoliko koliko je to bilo moguće u datim uslovima i vremenu rada. Na inicijativu određenog broja privrednika,  ljudi od ugleda, autoriteta i dobrih vizija sa jedne strane i povjerenika za Osnovni odbor Visoko sa druge strane, pokrenute su aktivnosti na oživljavanju rada ove HO s ciljem da se učini pomak u pomaganju osobama u socijalnoj potrebi kao i iznalaženje mogućnosti stipendiranja učenika i studenata koji imaju sklonosti ka izučavanju nauke ali nisu u prilici i mogućnosti bez tuđe pomoći da se školuju, kao i sagledavanje svih mogućih aspekata pomoći onima kojima je pomoć potrebna.

S iskrenom i plemenitom namjerom realizacije i ostvarivanja planova i odrednica rada HO Merhamet pristupilo se organizovanju Izborne skupštine, koja je upriličena u velikoj sali Općine Visoko 23.03.2007. godine, na kojoj je verifikovan mandat delegata, izabran predsjednik skupštine (dr. Karavdić),  izabran Izvršni odbor, imenovan sekretar, a nešto kasnije na sastanku IO izabran i predsjednik Merhameta OO Visoko (Zahid Hadžić).

U tom periodu Merhamet u Visokom bukvalno nije imao ništa, (prostor za rad, telefon, niti bilo kakve robe, kao ni nekih posebnih sredstava za rad).

Prvo obraćanje općinskim službama za iznalaženje prostora za smještaj Merhameta, a potom i niz sljedećih aktivnosti koje su uslijedile a za rezultat imaju relativno jaku i infrastrukturno organizovanu humanitarnu organizaciju koja je kadra odgovoriti brojnim izazovima posebno u ovo današnje veoma „teško“ vrijeme.

Stvaranje uslova za rad i funkcionisanje:

Dodjelom prostora za rad Merhameta u ulici Bijela džamija 16 Visoko, te adaptacijom istog (prostor nije korišten više godina, te tako dospio u fazu potrebe izvođenja  ozbiljnijih građevinskih radova) stvoreni su uslovi za početak  rada. Uslijedilo je priključak el. energije, nabavka  kancelarijskog namještaja, donacija računarske opreme, polica za smještaj robe, priključak telefona, interneta i obezbjeđenje  određenih roba za podjelu u vidu pomoći  određenoj kategoriji stanovništva. Obezbjeđenje izvora finansiranja rada jednog uposlenog (tehnički sekretar)  na period od godinu dana, ( juni 2007- juli 2008.god)

Zaključkom Načelnika općine od Jun 2009. godine  isti prostor u ulici Bijela džamija dodijeljen je ovoj  HO na period od 4 godine bez plaćanja  nadoknade za korištenje.

Realizacija usvojenog Programa rada :

– Jedna od osnovnih stavki u Planu rada bila je uspostava baze podataka porodica u socijalnoj potrebi, odnosno snimanje stanja na općini Visoko o porodicama u potrebi. U tom pravcu upućen je dopis MIZ Visoko, MIZ Gračanica, Savjetima MZ (25 mjesnih zajednica) Centru za soc. rad, raznim udruženjima, te animiranjem volontera na širem području općine Visoko, a sve u cilju dobijanja informacija o spomenutoj kategoriji stanovništva.

Povratne informacije, kao i pozivi putem medija za evidenciju, rezultirali su time da danas imamo evidentiranih oko 300 (tristotine) porodica i pojedinaca u socijalnoj potrebi, ali na žalost taj broj se svakodnevno povećava shodno općem stanju u društvu.

– Za dvije učenice i jednog studenta obezbijeđene jednogodišnje stipendije koje su redovno isplaćivane..

Donatori i sponzori:

U tom pogledu i ne možemo baš biti zadovoljni, razloga je više a neki od njih su:  sve veća potražnja osnovnih namirnica za preživljavanje i sve veća kriza u firmama zbog nedostatka poslova i slabije kupovne moći građana. Tako da firme umjesto da pomoć usmjeravaju za podjelu putem ove HO vrše lično podjelu svakodnevnim posjetiocima koji dolaze na njihova vrata tražeći spas za sebe i svoje porodice.

Uz napomenu da izvjestan broj naših članova Izvršnog odbora vode računa da preuzetu obavezu o pomaganju rada Merhameta blagovremeno ispoštuju.

Za svaku akciju koju smo organizovali ili provodili u vlastitoj režiji ili po preporuci viših nivoa Merhameta slali smo dopise i brojnim privrednim subjektima gdje su neki i učestvovali u istim.

Ipak, najveći doprinos u doniranju hrane, garderobe, obuće, namještaja, bijele tehnike i sl., dali su pojedinci, građani Visokog.