Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Niz nepravilnosti pri poslovanju i izgradnji objekata OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” u Donjem Moštru

Zbog niza konstatovanih nepravilnosti  pri izgradnji objekata OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ kao i u poslovanju škole, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK zahtjeva preko sudskog vještaka da utvrdi činjenično stanje, odnosno da li podaci u građevinskoj knjizi odgovaraju izvedenom stanju na objektu.

Podsjećamo, na nepravilnosti u poslovanju koje su sada potvrđene nalazom stručnih saradnika, vijećnička pitanja je postavila Dinka Omanović tokom prošle godine, a  na njen upit aktuelni direktor škole u Moštru Salih Omerbegović je odgovorio da je sve po zakonu i pravilniku. Konkretna pitanja su se odnosila na iznajmljivanje  fiskulturne sale i potpisivanje ugovora o iznajmljivanju sa sportskim klubovima. Tada je odgovoreno da finansijska inspekcija kantona prati uplate na trezorski račun. U kolikoj mjeri se utvrđene nepravilnosti  odnose i na ovo poslovanje, nije poznato.

Nepravilnosti su utvrđene kod nabavke građevinskog materijala korištenog za izgradnju škole, a  detalji o konkretnim transakcijama sadržani su u izvještaju stručnih saradnica koje su radile reviziju, Mahire  Šestić i Senije Mujezinović. Taj izvještaj je predat aktuelnoj ministrici finansija ZDK Amri Babić u dalju proceduru.

Nije poznato kakve su posljedice po upravu škole, nakon ovakvih utvrđenih nepravilnosti. Nakon nalaza sudskog vještaka, bit će poznato hoće li biti sankcija, te koliko će ovaj revizorski izvještaj uticati na nastavak izgradnje škole u Donjem Moštru.